Lesní školka V Závětří

Pro koho jsme v Klubu Šnečků

Každý čtvrtek dopoledne nabízíme program pro rodiče s dětmi od cca 2 do 4 let.
Ve skupině Šnečků vítáme především budoucí zájemce o lesní mateřskou školku a mladší sourozence dětí, které již do Závětří docházejí. Přirozeným a pozvolným způsobem si tak děti zvykají na prostor školky, režim v ní a ty nejmenší i na první kontakty v kolektivu starších dětí. Nenásilně se tak připraví na přestup do většího kolektivu a postupné osamostatnění se. Ve všem, co každý den děláme, využíváme krásného prostředí školky i místa, ve kterém se nachází. Snažíme se dětem přiblížit inspirativní svět přírody, vést je k poznání, že všichni jsme její neoddělitelnou součástí, že jsme na ní existenčně závislí, vše s ohledem na věk, schopnosti a individualitu dětí.

Skupině se věnují osvědčené průvodkyně, samy maminky malých dětí.
Od února 2019 vede šnečky maminka Ester Pochopová se synem. Děti se s ní potkají také v jarním adaptačním kroužku Kulíšci.

PROGRAM
Program šnečků se co nejvíce přibližuje běžnému dopoledni v naší lesní mateřské školce.  Po ranním přivítání na děti čeká krátký program a poté vyrazí na objevitelskou výpravu do blízkého okolí, kde si budou moct dosyta vyhrát. Rádi se chodíme brouzdat k potůčku, do borovicového hájku, nebo nám děti ze školky zapůjčí jeden z jejich tajných bunkrů. Těšit se můžete i na Blátivou kuchyňku, krátké hry, divadýlko a především spoustu nových kamarádů.

Přesunout se na začátek