Lesní školka V Závětří

Příměstské tábory

Příměstské tábory 2019

Spuštěno přihlašování na příměstské tábory 2019. K přihlášení využijte formulář níže na stránce.

CO JE PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR?

Tábor bez přenocování. Pro děti je připraven zábavný program během dne, večer jsou opět doma s rodinou. Příměstský tábor může být prvním krokem k osamostatnění vašich dětí a „přípravkou“ na opravdové tábory bez rodičů.

PRO KOHO JE URČEN?

Příměstský tábor v lesní školce je určen zpravidla pro děti ve věku od čtyř do sedmi let, plus pro jejich sourozence z první třídy. Jeden z táborů bude určen dětem starším, cca od čtyř do osmi let. Výjimky je možné udělat po předchozí domluvě, u mladších dětí zvažte prosím pouze dopolední docházku, nebo docházku obden.

KDE SE BUDE KONAT

Základnu budou děti mít v prostorách lesní mateřské školy V Závětří, ke kterému patří ovocný sad, lesík, louka a potůček. Nebudou chybět výlety do blízkého okolí přírodního parku Žebětínský rybník a Pekárna, lesoparku, mokřadu a ke statku Eliot.

A KDY?

Tábory probíhají téměř po celé prázdniny vždy od pondělí do pátku. Děti můžete přivést každý den od 8.30 do 9.00 (po domluvě i od 8:00) a vyzvednout si je do 16:30. 

TERMÍNY 2019
PROGRAM DNE

08:30 – 09:00 příchod
08:30 – 09:00 přivítání, hraní, tvoření
09:00 – 09:30 ranní kruh, úvod do toho, co budeme ten den dělat, tvoření k tématu
10:00 – 12:00 výprava do přírody spojená s řízeným programem na téma týdne
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:00 klidová část dne, kdy si budeme hrát, číst pohádky a povídat si o tématu dne
14:30 – 15:00 svačina
15:00 – 16:00 odpolední činnost, řízený program
16:00 – 16:30 vyzvedávání rodiči, volné hraní, volné tvoření (dle potřeby a nálady dětí)

REZERVACE MÍSTA A PŘIHLÁŠKA

Na tábor je nutné se předem přihlásit, použijte prosím níže zobrazenou přihlášku. Každého účastníka je nutné přihlásit zvlášť (i pod stejným e-mailem), přihláška slouží jako závazná smlouva. Bezprostředně po přihlášení vás budeme kontaktovat a zašleme vám podrobnější informace. Místo na táboře vám bude rezervováno po dobu sedmi dní, v tomto termínu je nutné zaslat platbu za tábor.
Zadané informace podléhají režimu nakládání s osobními údaji.
Pokud si nevíte rady, obraťte se na nás, kontakty jsou uvedeny níže.
Berte prosím na zřetel, že nejsme schopni odpovídat na e-maily okamžitě, popř. se váš dotaz může ztratit v záplavě pošty a nevšimneme si ho. V případě prodlevy nás prosím znovu kontaktujte. Děkujeme za pochopení.

CENA A PLATBA

Cena za jeden turnus tábora je 1 850 Kč plus stravné 350 Kč. Platba je splatná týden od podepsání přihlášky.

Cena zahrnuje:
– pedagogický dozor
– pitný režim
– spotřební materiál
– obědy a odpolední svačiny
– pojištění
V ceně není zahrnuto jízdné a vstupné na případných výletech, ani úrazové pojištění.
ZPŮSOB PLATBY

Cena tábora se platí převodem na účet občanského sdružení u Fio banky č. 2400407378 / 2010. Cena za jeden turnus je
1 850 Kč + stravné 350 Kč. Do poznámky je nutné uvést jméno dítěte a o který tábor se jedná. Variabilní symbol je datum narození dítěte (z důvodu shody jmen).

STORNOPOPLATKY
Při zrušení registrace na příměstský tábor do konce dubna se vrací 75 % uhrazených plateb. V ostatních případech je stornovací poplatek 100 % z uhrazených plateb. v případě, že za sebe najdete náhradníka, částka se vrací v plné výši – administrativní poplatek 100 Kč.
Částka za stravné se v obou těchto případech vrací v plné výši v případě, že dítě bude odhlášeno min. 12 hod. před začátkem tábora. Není možné odhlašovat obědy v průběhu tábora, ty si ale můžete vyzvednout.

V případě absence dítěte se platba nevrací. Při okolnostech zvláštního zřetele lze smlouvu bezplatně přenést na třetí stranu, popř. řešit individuálně.
STRAVOVÁNÍ
Každý den je pro děti připraven teplý oběd přímo v místě konání tábora a odpolední svačina. Během všech našich táborů jsme schopni zajistit  v případě potřeby stravu bezmléčnou, bezlepkovou a bezvaječnou. Obědy a svačiny odebíráme z jídelny zdravého životního stylu Veg8café. Na vybraných táborech si svačiny připravujeme ve vlastní režii (pečené brambory v ohni, kaše Hrnečku vař, nebo domácí pečivo z venkovní pece)
Dostatek pití během celého dne je samozřejmostí.
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Všichni naši průvodci mají kurz první pomoci. V případě vážnějšího úrazu bude vaše dítě ošetřeno v nejbližším zdravotním středisku. Budeme ale samozřejmě dělat všechno pro to, aby k žádnému zranění nebo jiným problémům nedošlo.
Pokud vaše dítě užívá nějaké léky nebo má jiné drobné zdravotní omezení, prosím, informujte nás o tom v příslušné sekci přihlášky (poté se ještě raději připoměňte při předávání dítěte první den tábora a dohodněte podrobnosti přímo s vedoucím). Součástí přihlášky je i posudek o zdravotní způsobilosti a potvrzení o bezinfekčnosti (potvrzuje rodič v den začátku tábora) a souhlas s užitím osobních údajů (viz Přílohy níže).

CO S SEBOU
UPOZORNĚNÍ
TÁBORY KONČÍ BRIGÁDOU
Příměstské tábory ve školce V Závětří končí každý pátek odpoledne úklidem školky, aby i další tábor mohl začít v upraveném prostředí. Budete mít možnost rozloučit se s pedagogy a ostatními dětmi a možná se teprve dozvíte, co děti za celý týden prožily. Nezapomeňte si proto špekáčky a kytary:)

Pátek bude zároveň příležitostí vyzvednout si zapomenuté věci jako ručníky, ponožky a spacáky, kterých nám tu každoročně zůstává několik krabic.

Předem děkujeme.
DALŠÍ OTÁZKY?
PŘÍLOHY
Přesunout se na začátek