Menu Zavřeno

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo přehledný a srozumitelný výčet schopností, které by mělo dítě ovládat před vstupem do první třídy. Čtyřstránkový dokument čítá těchto deset bodů:

  1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
  2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
  3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
  4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
  5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
  6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
  7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
  8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
  9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
  10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Pro jejich naplnění je dále uvedena řada kritérií. Některá vypadají jako prkotiny – dítě zná mnoho pohádek a má své oblíbené hrdiny – jiná zas dají zabrat i mnohem větším lidem než jsou předškolní děti (jako například: ovládá se, přemýšlí nebo bere ohled na druhé).

Neváhejte si celý dokument stáhnout z odkazu níže a přesvědčit se o tom, že právě váš miláček to zvládá levou zadní 😉

>>> Desatero pro rodiče.pdf <<<

Zdroj: web MŠMT

PS: Při ověřování školní připravenosti předškoláků, která proběhla na podzim 2019, se ukázalo, že většina dětí by neměla mít vážnější potíže při přechodu do základní školy. Pokud by vás zajímalo, jak na tom konkrétně bylo vaše dítě, nebo byste rádi zkonzultovali, na co se zaměřit apod., rádi vám poskytneme konzultaci po e-mailu.

PPS: V následujících dnech budeme přidávat ke každému z kritérií úkol šitý mu na míru. K tomu přidáme i krátké vysvětlení, co si pod tím představit.