Menu Zavřeno

Individuální vzdělávání – termíny ověření – 12.1.

V následujících termínech proběhne u dětí zapsaných do LMŠ k individuálnímu vzdělávání ověření získaných schopností a dovedností. Dostavte se prosím s dítětem do LMŠ v 8:30 v termínu dle domluvy.

Termíny ověřování:

  • úterý 22. 11. 2022
  • čtvrtek 24. 11. 2022
  • čtvrtek 1. 12. 2022
  • čtvrtek 8. 12. 2022
  • čtvrtek 12. 1. 2023 v 9:30

Zákonný zástupce se musí v domluvený termín dostavit s dítětem do LMŠ k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech. Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitelka LMŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte.