Menu Zavřeno

Literární a jazyková výchova

Dita pilně studuje a všem zájemcům posílá také trošku té pedagogické teorie.

Milí rodiče, zrovna se chystám na státnice z didaktiky jazykové a literární výchovy a napadlo mě, že by se vám mohly některé informace a tipy hodit pro přípravu předškoláčků, ale i rozvoj dovedností menších dětí.
Zdraví Dita.

Nejdůležitějším cílem literární výchovy u dětí předškolního věku je získání kladného vztahu k literatuře, k próze i poezii. 

U jazykové výchovy je důležité co nejširší zvládnutí mateřského jazyka a rozvoj komunikačních a předčtenářských dovedností.

Tajemství slečny poezie.

V předškolním věku děti milují rýmy, hádanky, jazykolamy a slovní hříčky a také rytmus jako takový, skandování, zpěv, nebo jen popěvky…. V mladším i starším školním věku je díky rozvoji logického myšlení více zajímá samotný děj, komplikovaná zápletka a dobrodružství. V období puberty se pak ti, kteří získali dříve kladný vztah k poezii, mohou k poezii vracet. Proto je dobré nepropást šanci, kterou máme díky nadšení z rýmů u předškoláčků a podpořit u nich zájem o poezii.

Tajemství dinosaurů a princezen. 

Jistě víte, které téma, nebo přímo která kniha vaše děti zajímá – neváhejte využít jejich motivovanost knihou či tématem k rozvoji dovedností, které chcete podpořit. Vůbec nevadí že se vám téma zdá být pokleslé, zatím se jedná o to, získat ke knize vztah. Na Kafku dojde později.

Co můžeme s dětmi vyzkoušet:

literární výchova: 

 • nabízet knihu často, ale nevnucovat, jde především o získání kladného postoje ke knížkám,
 • předčítat,
 • nezapomínat na říkadla, pěkné básničky a poezii, lze doplnit gesty, tleskáním či dupáním do rytmu, prací s různou hlasitostí, i zpěv s tanečkem funguje podobně,

Dětí se můžete zkusit zeptat na písničky a říkanky ze školky a zkusit je dát dohromady. Pokud se nedostanete přes první sloku, pomůže vám náš školkový Zlatý fond.

 • čím je básnička či příběh zajímavý – můžete si všimnout jaké umělecké prostředky autor používá – např. zajímavé metafory, zvukomalebné rýmy, vtip. Zeptejte se, jestli se dítěti předčítání líbilo a co se mu líbilo nejvíc – pokládáte základy umění hodnocení textu a vyjádření svých myšlenek.

komunikační dovednosti:

 • Umí naslouchat příběhu? 
 • Rozumí o čem příběh byl?
 • Rozumí dítě všem slovům, metaforám, přirovnáním apod.? Ověřte si.
 • Dítě zkusí vyprávět o čem příběh či básnička je.
 • Hry k rozvoji vyjadřování.
 • „Naopak, je to jak?“ Děti vymýšlejí protiklady k daným slovům, např. den/noc, ráno/večer, hodný/zlý.
 • „Řekni to jinak“ Děti hledají slova podobného významu k danému slovu, např. běţí –utíká.
 • „Na básníky“ Děti se snaží vytvořit rýmy k různým slovům, např. pes / les.
 • „Kdo to je?“ Děti se snaží podle popisu,uhodnout, na koho myslím, jakou postavu z pohádky popisuji.
 • „Dokonči pohádku“ Začnete vyprávět jednoduchý příběh/pohádku a dítě má za úkol dokončit ji. Stačí dvěma nebo třemi větami.
 • Zkuste příběh či náladu básničky ztvárnit jinak než slovy (namalovat ilustrace, zahrát)
 • Recitace.

Předčtenářské dovednosti:

Děti předškolního věku se spontánně orientují na aktivity, které nejsou významné svým výsledkem materiální hodnoty, ale přinášejí jim nové zážitky, zkušenosti, citové uspokojení či pocit svobody. Toto činorodé období sledujeme u dětí i při objevování písemné podoby řeči. Nevadí jim, že nezvládají techniku čtení či psaní, ale se zájmem nalézají jejich pravidla a principy, a tím si vytvářejí vlastní představy o účelnosti čtení a psaní. Ty jim pomáhají vysvětlit si obsahy a významy různých textů a psaných informací, které vnímají kolem sebe.

Paměť sluchová a zraková

 • „Co se změnilo?“ Děti si prohlédnou např. místnost, nebo nějaký předmět. Poté něco změníme na dané věci a úkolem dítěte je uhodnout, co se změnilo.
 • „Nákup“ Děti mají za úkol zapamatovat si co největší počet slov. Hru můžete začít větou: Šla jsem nakoupit a koupila jsem si chleba. Další musí tuto větu zopakovat a přidat další slovo. Hru můžeme různě obměňovat, např. Byl jsem v zoologické zahradě a viděl jsem tam…
 • “Kimovka” Pod šátek schováme šest předmětů, pak šátek na chvíli sejmeme a dítě se podívá, co je pod ním. Pak věci znovu zakryjeme a dítě je vyjmenuje. Kolik jich zvládne?

Rozlišování hlásek 

 • „Slovní fotbal“ Řeknete slovo a dítě má za úkol vymyslet další slovo začínající na poslední písmeno předcházejícího slova. 
 • Děti mohou v místnosti hledat předměty začínající zadanými stejnými písmeny.
 • Má dítě nějaká oblíbená slova? Na jaké písmeno začínají a na jaké končí? Toto je spíše pro předškoláky (první písmeno jde dětem snáze).

Seznamování s textem

 • prohlížení knížek – děti by se měly naučit před příchodem do školy, že text se sleduje zleva doprava a shora dolů a pochopitelně od první stránky postupně po stránkách do konce. 
 • prohlížení obrázkových příběhů či komiksů v dětském časopisu a vyprávění příběhu ve správném sledu událostí.
 • “Na spisovatele komiksu” Pro motivaci zazpíváme či pustíme písničku Rozvíjej se poupátko a kreslení “komiksu” např. 1. obr. květina jako semínko 2. obr. semínko a první kořínek, 3. obr. první lístek, 4. obr malá květina, 5. obr. květina vyrostla, 6. obr. květina má poupě, 7. obrázek – květina vykvetla. Obdobně lze kreslit i pohádky, písničky . Obrázky pak dítě vystříhá a seřadí tak jako v komiksu tzn. zleva doprava a shora dolů. Můžeme si je nalepit a dál s nimi pracovat.