Menu Zavřeno

Prevence šíření koronaviru

Milí rodiče, milí příznivci naší lesní MŠ, zájemci o docházku,

v souvislosti s aktuální situací v ČR a v rámci boje proti koronaviru jsme nuceni přistoupit k následujícím opatřením.

LMŠ V Závětří bude nadále v provozu v omezeném režimu, tzn. školka bude přístupna pouze zdravým dětem, pro které není možné zajistit hlídání vlastními silami (bez pomoci prarodičů). K tomuto kroku přistupujeme po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí a Magistrátem města Brna, kdy je třeba zajistit péči o děti především rodičům z řad pomáhajících profesí – zdravotníci, lékaři, policie a hasiči.

Akce dětí: ruší se do odvolání veškeré akce dětí, při kterých je nutné používat MHD či návštěvy dalších institucí, případně akce s přítomností cizích osob ve školce (Morana, recertifikace, hospitace, pedagogické konzultace, Návštěvní dny a další).

Klub šnečků bude do odvolání uzavřen.

Adaptační kroužek Kulíšci bude přesunut na měsíc duben, s pravděpodobným začátkem 20. dubna.

Slavnosti a akce školky: ruší se všechny společné akce s rodinami, tj. Vynášení Morany, Vítání jara, Dny otevřených vrátek, Informační schůzky, sobotní brigáda, Ukliďme Česko 2020 a další až do odvolání.

Děkuji všem za podporu, pochopení a přeji nám všem rychlé a především zdárné vyřešení situace a návrat k normalitě našich dnů.

za Tým V Závětří

Michaela Křivánková