Příměstský tábor na poslední chvíli?

Aktuálně se V Závětří uvolnilo jedno místo na příští týden, plný tónů hudby, tance a divadla s Kouzelným kloboučkem Tralaláčkem.

Jedno volné místo čeká na Devateru řemesel v srpnovém týdnu od 12.08. – 16.08.

A hned několik volných míst ještě najdete na Vesmírném dobrodružství 29.07. – 02.08.

Podrobnosti k jednotlivým táborům a přihlašovací formulář naleznete na webových stránkách
http://www.vzavetri.cz/?page_id=110

Příměstský tábor na poslední chvíli?
Přesunout se na začátek