Menu Zavřeno

Svátek Tří Králů

Svátek Tří Králů je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Konec Vánoc se vždy nesl v duchu setkávání s ostatními lidmi ze vsi, a to při příležitosti bohoslužeb v kostelech. Při nich se světilo kadidlo, myrha, voda, zlaté předměty a křída. S jejich pomocí se pak 6.1., na svátek Tří králů, žehnalo lidským příbytkům a chlévům.

Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které se přišly poklonit Ježíši krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich jména, nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice.

Dříve na svátek Tří králů chodily městy a obcemi za tři krále převlečené malé, chudé děti – koledníci. Měly poslední možnost vykoledovat zásoby jídla na zimu. Od těch dob se ale tradice trochu posunula a posledních 20 let navazuje na tradici tříkrálových koled pořádáním Tříkrálové sbírky Česká katolická charita. V některých obcích se dodnes dochovaly Tříkrálové průvody, které vždy procházejí obcemi a končí u jesliček, kde se hraje pro návštěvníky dobové představení.

Tříkrálové tradice a zvyky

V katolických zemích Tři Králové píší posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratku K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B † (nebo † C † M † B) jako formuli požehnání. Původní text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami, nýbrž křížky.

Tříkrálová svěcená křída se dříve také používala se jako léčebný přípravek – rozemletá se přidávala do žrádla dobytku proti uhranutí. Šestinedělky ji zas nosily ve váčku na krku jako ochranu před uřknutím. V kolébce potom křída chránila novorozence před divoženkami. Můžete to vyzkoušet 🙂

Obecně se vlastně tradovalo, že svěcené věci měly na svátek Tří králů magickou moc. Svěcená voda například měla chránit obydlí a stáje před ohněm. Kropily se s ní i stromy, aby daly úrodu a úly, aby ochraňovala včelstvo před nemocemi a zaručovala dobrou úrodu medu. Svěceným kadidlem se zase vykuřovalo obydlí před zlými duchy. Jakmile dohořelo, zahrabalo se na zahradě do země, aby stromy plodily. No a pokud člověk na svátek Tří králů vypil nalačno posvěcenou vodu z kostela, měl si tím zajistit pevné zdraví. Pokud se při letošní pandemii do kostela nedostanete, můžete se ponořit i do řeky či potoka.

Mezi další zvyky patří věštění délky života. Každý člen rodiny na Tři krále zapálil stejně vysokou svíci a komu dohořela nejdříve, toho si prý nejdříve odnese smrt v podobě Morany. Pokud dým stoupal vzhůru a plamen byl jasný, čekalo dotyčného nebe. Když svíce prskala, dým šel k zemi a plamen byl nerovnoměrný, čekalo jedince peklo. Svíčky jsme chtěli toto úterý vyrábět ve školce z včelího vosku, ale necháme si ho na Hromnice, kdy se snad budeme moci sejít všichni společně.

Dříve se také na Tři krále pekl mazanec, do kterého hospodyně zapekla peníz. Ten, kdo peníz našel, byl zvolen králem, který mohl kropit dům a zahradu svěcenou vodou a psát písmena s křížky nade dveře. Ve většině evropských zemí se tato tradice zachovala, zachováváme ji i u nás ve školce. Místo mince zapékáme porcelánovou figurku.

Tříkrálové pranostiky

Po svátku Tří králů nastává pro křesťany období klidu, které trvá do Masopustu, po němž až do Velikonoc nastává 40-ti denní půst. Ke svátků tří králů se váží tyto pranostiky:

  • Na Boží narození o bleší převalení, na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o tři kroky dále, na Hromnice o hodinu více. 
  • Je-li na Tři krále větrno, bude úrodno.
  • Na Tři krále hodně hvězd, je hodně kobzolí (brambor).
  • Je-li tříkrálová noc hvězdnatá, budou se rodit beránci, býčci, kozlíci a kluci.
  • Tři králové mosty staví, nebo je boří.
  • Padají-li na Tři krále sedláci (velké chuchvalce sněhu), bude úrodný rok.
  • Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.

Klub šnečků:

návod na výrobu Tří králů najdete v mailu.