Menu Zavřeno

Výsledek řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v LMŠ V Závětří

Výsledek řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Lesní MŠ V Závětří ve školním roce 2021/22.
V rámci řízení o přijetí dítěte do Lesní mateřské školy V Závětří ve školním roce 2021/22 bylo posuzováno 24 žádostí. Kapacita LMŠ je v současnosti plně naplněna. Po navýšení kapacity LMŠ o 12 dětí bude dle kritérií pro přijetí přijato 11 dětí + 1 dítě, které přerušilo v průběhu školního roku docházku. 12 děti nebylo přijato z důvodu nedostatečné kapacity, jedna žádost o přijetí byla vzata zákonným zástupcem zpět. Čtyři další děti budou přijaty k individuálnímu vzdělávání.
Výsledky podle registračních čísel přidělených žadatelům při podání žádosti uvádí následující tabulka.

Číslo přihláškyPodání přihláškyPříjmeníJménoPočet bodůPřijetí/nepřijetí dítěte
13.3.2021SViktorie30nástup po přerušení docházky
20/21/PŘ13.5.2021AJakub30přijat/a (podmíněně)
16/21/PŘ10.5.2021CZack30přijat/a (podmíněně)
8/21/PŘ7.5.2021DRadovan30přijat/a (podmíněně)
15/21/PŘ10.5.2021ChMikuláš30přijat/a (podmíněně)
6/21/PŘ5.5.2021KEliška30přijat/a (podmíněně)
23/21/PŘ14.5.2021KJohana30přijat/a (podmíněně)
5/21/PŘ5.5.2021MNikola30přijat/a (podmíněně)
4/21/PŘ3.5.2021RAlfréd30přijat/a (podmíněně)
10/21/PŘ10.5.2021SRostislav30přijat/a (podmíněně)
7/21/PŘ5.5.2021ŠRichard30přijat/a (podmíněně)
24/21/PŘ14.5.2021VLaura30přijat/a (podmíněně)
9/21/PŘ10.5.2021KLea20nepřijat/a
11/21/PŘ10.5.2021BEliška20nepřijat/a
12/21/PŘ10.5.2021HAnna20nepřijat/a
19/21/PŘ12.5.2021KMariana20nepřijat/a
18/21/PŘ11.5.2021HNina10nepřijat/a
1/21/PŘ3.5.2021MVojtěch10nepřijat/a
3/21/PŘ3.5.2021RMarek10nepřijat/a
13/21/PŘ10.5.2021ŽMatěj10nepřijat/a
14/21/PŘ10.5.2021GMikuláš10nepřijat/a
17/21/PŘ11.5.2021HAlex10nepřijat/a
21/21/PŘ14.5.2021ODenis10nepřijat/a
22/21/PŘ14.5.2021ZMarek10nepřijat/a
2/21/PŘ3.5.2021KAdélazpětvzetí žádosti

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte si mohou rodiče osobně vyzvednout ve čtvrtek 27. 5. 2021 od 16:00 do 17:00.

Nevyzvednutá Rozhodnutí o nepřijetí budou poté odeslána poštou na adresu trvalého bydliště.

Úvodní schůzka s rodiči nově přijatých dětí proběhne ve čtvrtek 17. 6. od 16:30 do 18:30.

V Brně dne 16. 5. 2021

Michaela Křivánková

ředitelka LMŠ V Závětří