Menu Zavřeno

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Při zápisu do Lesní mateřské školy V Závětří bylo dle kritérií pro přijetí přijato 12 dětí.
Seznam přijatých dětí dle registračního čísla:

Číslo přihlášky Jméno Počet bodůPřijetí/nepřijetí
17J.30přijat/a
3T.30 přijat/a
14V.25 přijat/a
10D.20 přijat/a
2F.20 přijat/a
9L.20 přijat/a
15J.15 přijat/a
12M.10 přijat/a
11Q.10 přijat/a
1A.5 přijat/a
16E.3 přijat/a
13Š.3 přijat/a
6V. neúplná žádost
7J. neúplná žádost – změna: přijat/a 21.5.19
5J. neúplná žádost
4M. neúplná žádost
8V. zpětvzetí žádosti

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte si mohou rodiče osobně vyzvednout ve čtvrtek 23. 5. 2018 od 16:00 do 17:00.

Nevyzvednutá Rozhodnutí o nepřijetí budou poté odeslána poštou na adresu trvalého bydliště.

Při zápisu do Lesní mateřské školy V Závětří dne 4.5. 2019 bylo podáno 17 žádostí o přijetí.
Z toho bylo dle kritérií pro přijetí přijato 12 dětí, 4 děti nebyly přijaty (kapacita LMŠ naplněna dětmi splňujícími kritéria pro přijetí ve vyšší míře nebo neúplná žádost), 1 žádost o přijetí byla vzata zákonným zástupcem zpět.

Úvodní schůzka s rodiči nově přijatých dětí proběhne ve středu 12. 6. od 16:30 do 18:30.

V Brně dne 20.5.2019

Monika Hrubá, ředitelka LMŠ