Menu Zavřeno

Zápis do LMŠ V Závětří

V této aktualitě najdete možnosti, jak podat přihlášku do školky V Závětří bez osobní návštěvy. Kdykoli se na nás můžete obrátit o radu na email skolka@vzavetri.cz nebo telefonicky na 731 00 41 25 (Markéta Dopitová) nebo 774 33 23 66 (Michaela Křivánková).

Vážení rodiče,

příjem žádostí k přijetí Vašeho dítěte do LMŠ V Závětří proběhne vždy v termínu od 2 do 7. května v prostorách zázemí školy. Avšak aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy, je nutné se předem telefonicky nebo mailem objednat na konkrétní čas. Děkujeme za pochopení.

Před osobním zápisem prosím nejprve vyplňte předběžnou přihlášku přes webový formulář, který naleznete zde v obecných informacích k zápisu.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Využijte poštovní služby nebo datovou schránku. V případě nemožnosti splnit tuto povinnost vyplní Posudek zdravotní způsobilosti zákonný zástupce a zároveň zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor čestného prohlášení dole na stránce), a
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Co od vás tedy budeme potřebovat?

 • Kompletně vyplněnou Přihlášku k docházce (ke stažení zde),
 • občanský průkaz zákonných zástupců dítěte (prostá kopie),
 • rodný list dítěte (prostá kopie),
 • kartičku pojištěnce (prostá kopie),
 • vyplněný Posudek zdravotní způsobilosti (ke stažení zde),
 • pokud chybí razítko lékaře tak navíc i očkovací průkaz dítěte (prostá kopie) a
 • čestné prohlášení zákonného zástupce, že se jeho dítě podrobilo všem pravidelným očkováním.

Přihlášku můžete podat následovně:

(vycházíme z pokynů Ministerstva školství a mládeže).

 1. do datové schránky školy (qngzsax),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skolka@vzavetri.cz (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (nutné zaslat nejpozději 2. května LMŠ nemá adresu v místě),
 4. osobní podání.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

S případnými dotazy se na nás neváhejte obrátit telefonicky na čísle 731 00 41 25  na Markétu Dopitovou, nebo mailem na skolka@vzavetri.cz

VZOR čestného prohlášení:

Čestné prohlášení o očkování dítěte (stačí napsané rukou)

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Dne: …………………………………….

 ………………………………..

Podpis zákonného zástupce