Menu Zavřeno

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, které bude v odůvodněných případech plnit povinnost Individuálního vzdělávání (IV), které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, musí nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku podat žádost k Individuálnímu vzdělávání.

Zápis k IV vzdělávání bude otevřen 1. 4. 2024.

Příjem žádostí do Individ. vzdělávání bude probíhat do 31. 8. 2024.

V případě dotazů zavolejte nebo napište ředitelce LMŠ MA Michaele Křivánkové.

POPLATKY A STORNO ŽÁDOSTI

Poplatek za Individ. vzdělávání činí 2 000 Kč / školní rok. V případě stornování žádosti po doručení Vyrozumění o přijetí k individuálnímu vzdělávání platí rodiče storno poplatek 400 Kč, určený na náklady zahrnující poštovné a administrativu spojenou se zpracováním žádosti.

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ

1. krok
Své dítě můžete přihlásit k Individuálnímu vzdělávání prostřednictvím Přihlašovacího formuláře
Po přihlášení do systému si vytvořte účet, poté Vám aplikace umožní přihlásit vaše dítě k IV do Závětří.

2. krok
Vyčkejte na Potvrzení přihlášení (v Přihlašovacím formuláři uveďte prosím aktuální mailovou adresu). Email bude obsahovat Žádost o Individuální vzdělávání a Evidenční list dítěte. Následně uhraďte částku za Individuální vzdělávání (dle pokynů v Potvrzení přihlášení).

3. krok
Vytiskněte, vyplňte a podepište Žádost o Individuální vzdělávání a Evidenční list dítěte.
Evidenční list dítěte není potřeba potvrzovat u lékaře.
Oba dokumenty doručte do 31.5. daného roku do LMŠ V Závětří, přineste je osobně nebo je zašlete na adresu Jerlínová 5/1066, 641 00 Brno (prosíme NE doporučeně!)

4. krok
Do 30. 6.  Vám bude doručeno Rozhodnutí o přijetí.

Ředitelka LMŠ V Závětří následně doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti vycházející z RVP PV, ve kterých má být dítě vzděláváno.

Rodič s dítětem se dostaví v listopadu k ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech do LMŠ V Závětří (u dětí z PDK Človíček je možné po domluvě uspořádat ověření v klubu Človíček). Následně LMŠ doporučí postup při vzdělávání.

Rodič je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka LMŠ V Závětří ukončí individuální vzdělávání dítěte v případě, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat a musí nastoupit k docházce do mateřské školy.