Menu Zavřeno

Tábory

Příměstské tábory 2022

K přihlášení využijte odkaz na konci stránky.

Pojďte s námi prožít prázdninová dobrodružství v krásné přírodě kolem Pekárny a Žebětínského rybníka. Děti čekají dny plné dobrodružství a kamarádů během sedmi báječných týdnů příměstských táborů.

TERMÍNY

Pokud je tábor již obsazen, neváhejte se hlásit jako náhradníci, často se nějaké místo později uvolní.

TermínNázev táboraVolných
míst
VěkHlavní vedoucí
11.07. – 15.07.Vzhůru na palubu1 4 – 7 letGábina Hofírková
18.07. – 22.07.Mizící hmyzíci – breberky, chlupáči… obsazeno 4 – 7 letDita Majerová
25.07. – 29.07.Říše řemesel obsazeno 4 – 8 letVeronika Hasíková
01.08. – 05.08. Kopyta a hřívy obsazeno4 – 8 let Blanka Corbitt
08.08. – 12.08Klíč k pokladu obsazeno 4 – 7 letSita Stančíková
08.08. – 12.08. Cyklotábor obsazeno 8 – 11(12) let Tomáš Chalupský
15.08. – 19.08.Devatero řemesel obsazeno 4 – 7 letMarkéta Dopitová
15.08. – 19.08. Cyklotábor obsazeno 6 – 9 let Tomáš Chalupský
26.08.Rozloučení s prázdninami   

CO JE PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR?

Tábor bez přenocování. Pro děti je připraven zábavný program během dne, večer jsou opět doma s rodinou. Příměstský tábor může být prvním krokem k osamostatnění vašich dětí a „přípravkou“ na opravdové tábory bez rodičů.

PRO KOHO JE TÁBOR URČEN?

Příměstský tábor v lesní školce je určen zpravidla pro děti ve věku od čtyř do sedmi let, plus pro jejich sourozence z první třídy. Cyklotábor je určen dětem starším, cca od pěti do dvanácti let. Výjimky je možné udělat po předchozí domluvě, u mladších dětí zvažte prosím pouze dopolední docházku..

KDE SE BUDE KONAT?

Základnu budou děti mít v prostorách lesní mateřské školy V Závětří, ke kterému patří ovocný sad, lesík, louka a potůček. Nebudou chybět výlety do blízkého okolí přírodního parku Žebětínský rybník a Pekárna, lesoparku, mokřadu a ke statku Eliot.

A KDY?

Tábory probíhají téměř po celé prázdniny vždy od pondělí do pátku. Děti můžete přivést každý den od 8.00 do 9.00 a vyzvednout si je do 16:30.

CENA

Cena za jeden turnus je 1 900 Kč + stravné 475 Kč.

Na cyklotáboře je cena vyšší kvůli bezpečí dětí, které lze zajistit jen zvýšením počtu průvodců! Cena 2550 + 475 Kč stravné.

V posledních měsících došlo k nárůstu cen energií i potravin. Dodavatel stravy skokově navýšil cenu.

PROGRAM DNE

08:30 – 09:00příchod
08:30 – 09:00přivítání, hraní, tvoření
09:00 – 09:30ranní kruh, úvod a tvoření k tématu
10:00 – 12:00výprava do přírody spojená s řízeným programem na téma týdne
12:00 – 13:00oběd
13:00 – 14:00pohádky, tvoření, volná hra
14:30 – 15:00svačina
15:00 – 16:00odpolední činnost, řízený program
16:00 – 16:30vyzvedávání rodiči, volné hraní, volné tvoření (dle potřeby a nálady dětí)

REZERVACE MÍSTA A PŘIHLÁŠKA

Na tábor je nutné se předem přihlásit, použijte prosím níže zobrazenou přihlášku. Každého účastníka je nutné přihlásit zvlášť (i pod stejným e-mailem), přihláška slouží jako závazná smlouva.

Bezprostředně po přihlášení vás budeme kontaktovat a zašleme vám podrobnější informace. Místo na táboře vám bude rezervováno po dobu sedmi dní, v tomto termínu je nutné zaslat platbu za tábor.

Zadané informace podléhají režimu nakládání s osobními údaji.
Pokud si nevíte rady, obraťte se na nás, kontakty jsou uvedeny níže.
Berte prosím na zřetel, že nejsme schopni odpovídat na e-maily okamžitě, popř. se váš dotaz může ztratit v záplavě pošty a nevšimneme si ho. V případě prodlevy nás prosím znovu kontaktujte. Děkujeme za pochopení.

CENA A PLATBA

Cena za jeden turnus tábora je 1 900 Kč plus stravné 475 Kč.

Cyklotábor za 2550 + 475 Kč stravné.

Platba je splatná do 7 dnů od podepsání přihlášky.

Cena zahrnuje:

 • pedagogický dozor
 • pitný režim
 • spotřební materiál
 • obědy a odpolední svačiny
 • pojištění

V ceně není zahrnuto jízdné a vstupné na případných výletech, ani úrazové pojištění.

ZPŮSOB PLATBY

Výše platby za letní tábor v LMŠ V Závětří je stanovena na 2375,- Kč/týden (V případě Cyklotáboru za 3015 Kč/týden).
Nevratnou zálohu 500,- Kč je potřeba složit do 7 dnů od potvrzení přihlášky na účet školky: 2400407378 / 2010 u Fio banky.
Zbytek ceny 1875,- Kč je potřeba doplatit do 30. dubna 2022.

Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte,
do zprávy pro příjemce uveďte „TÁBOR – JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE“.

Stornopoplatky

 • Záloha 500 Kč splatná do 7 dní po potvrzení přihlášky na tábor je nevratná. V případě zrušení registrace tábora propadá ve prospěch organizátora.
 • Po zaplacení plné ceny je možné vrátit platbu pouze v případě, když za dítě nastoupí náhradník.
 • Pokud za sebe najdete náhradníka, Vaše platba se vám vrací ponížená o administrativní poplatek 250 Kč.
 • V případě, že za Vás náhradník nenastoupí, Vaše platba propadá ve prospěch organizátora.
 • Při absenci dítěte se platba stravného nevrací.

STRAVOVÁNÍ

Každý den je pro děti připraven teplý oběd a odpolední svačina s dostatkem ovoce a zeleniny. Během táborů jsme schopni zajistit stravu bezmléčnou, bezlepkovou a bezvaječnou. Obědy a svačiny odebíráme z jídelny zdravého životního stylu Veg8café, v případě jejich dovolené z Rebia.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

První den tábora rodiče odevzdají potvrzení o bezinfekčnosti a kopii kartičky pojištěnce – v obálce nadepsané jménem účastníka.  

Všichni naši průvodci mají kurz první pomoci. Pokud Vaše dítě užívá nějaké léky nebo má jiná zdravotní omezení, informujte nás o tom v příslušné části přihlášky .
Při předávání si první den tábora s vedoucí vše ještě prosím ujasněte.
Součástí přihlášky je potvrzení o bezinfekčnosti a souhlas s užitím osobních údajů (viz. přílohy níže).

TESTOVÁNÍ DĚTÍ – zda bude i v létě 2022 probíhat testování zatím nebylo rozhodnuto. Pro úplnost uvádíme stav r. 2021.

Po několikerých změnách podmínek pro konání táborů už je jasné, že ani na příměstských táborech se testování na Covid-19 nevyhneme. Oproti pobytovým táborům jsou požadavky o něco mírnější, jsou však nezbytnou podmínkou přijetí dítěte na tábor.

 • Povinnost testování se týká pouze dětí starších 6-ti let
 • Možnosti testování:
  • Potvrzení o negativním výsledku testu provedeného na odběrovém místě (max 7 dní starý PCR nebo max 72 hodin starý antigenní test)
  • Potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 (od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní)
  • Vlastní preventivní antigenní (samo)test provedený na místě (první den při nástupu na tábor sadou určenou pro samotestování, nutno testovat až ve školce, doma provedený test nelze uznat)

CO S SEBOU NA TÁBOR:

 • Batůžek s dopolední svačinou, pitím a  pláštěnkou,
 • krém na ochranu proti slunci, repelent,
 • deku, příp. polštářek a spacího mazlíčka na odpočinek po obědě,
 • vhodnou obuv do terénu a náhradní obuv: pohorky, sandálky, gumáky,
 • oblečení podle počasí,
 • pokrývku hlavy,
 • náhradní oblečení ve viditelně podepsané tašce
 • a na cyklotábor vlastní kolo, helmu a láhev na kolo.

UPOZORNĚNÍ

TÁBORY KONČÍ ÚKLIDEM

Příměstské tábory ve školce V Závětří končí každý pátek odpoledne úklidem školky, aby i další tábor mohl začít v upraveném prostředí. Budete mít možnost rozloučit se s pedagogy a ostatními dětmi a možná se teprve dozvíte, co děti za celý týden prožily. Nezapomeňte si proto špekáčky a kytary 🙂

Pátek bude zároveň příležitostí vyzvednout si zapomenuté věci jako ručníky, ponožky a spacáky, kterých nám tu každoročně zůstává několik krabic.

Zároveň vás zveme na rouzloučení s prázdninami poslední srpnový pátek.

Předem děkujeme.

DALŠÍ OTÁZKY?

Pokud máte další otázky, kontaktujte naši koordinátorku na mail tabory@vzavetri.cz

PŘÍLOHY