Menu Zavřeno

Zápis na školní rok 2023/2024

Zápis na školní rok 2023/2024 proběhne v úterý 2. 5. a 9. 5. 2022 v prostorách LMŠ V Závětří

Před zápisem do LMŠ vás zveme na předzápisové setkání, které je důležitou podmínkou zápisu. Setkání je součástí Dne otevřených vrátek (bude upřesněno. května 2023 v 16:00).

Než budete podávat přihlášku, důkladně se prosím obeznamte s obsahem webu a důležitými dokumenty, zejména s programem, provozním řádem, pedagogickou koncepcí, ŠVP a vybavením dítěte. Prohlédněte si náš Facebook a blog Školka online a ideálně předem navštivte zázemí lesní MŠ. V případě dotazů a zájmu o schůzku napište koordinátorce lesní mateřské školy na skolka@vzavetri.cz.

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ

Předběžné přihlašování probíhá přes webový formulář dole na stránce. Po vyplnění formuláře vám zašleme bližší informace a potřebné dokumenty k vyplnění. Ty musíte dodat během zápisu.

Zákonní zástupci dítěte dodají tyto dokumenty:

 • Kompletně vyplněnou Přihlášku k docházce (viz přihlašovací odkaz na Webooker níže),
 • kompletně vyplněný Posudek zdravotní způsobilosti (viz přihlašovací odkaz na Webooker níže),
 • občanský průkaz zákonných zástupců dítěte (stačí pouze předložit),
 • rodný list dítěte (stačí pouze předložit),
 • kartičku pojištěnce (stačí pouze předložit).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v roce 2021 učinit písemně nebo ústně do protokolu a nebo v elektronické podobě. Přihlášku k docházce včetně dalších dokumentů je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (qngzsax),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skolka@vzavetri.cz (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (nutné zaslat nejpozději 5. května) na adresu Jerlínová 5/1066, 641 00 Brno,
 4. osobní podání.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE

KritériumBody
Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku.10
Sourozenec10
Typ docházky (celotýdenní)10
Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu0-20

Prosím pozor, počet míst na částečnou docházku je omezen a budou obsazena pouze při nenaplnění kapacity. Lesní MŠ není hlídací kroužek.

O zařazování přijatých dětí do konkrétních tříd rozhoduje ředitelka lesní mateřské školy.

POSTUP PŘI PŘIJETÍ DÍTĚTE

Podmínkou úspěšného zápisu je zaplacení nevratné zálohy ve výši 2.000 Kč do 7 dnů ode dne vydání kladného rozhodnutí o přijetí. V případě neuhrazení do tohoto data bude místo nabídnuto dalším zájemcům.

Po celý školní rok jste u nás vítáni na dnech otevřených dveří a v Klubu šnečků, který je dobrou průpravou pro nástup do lesní školky a možností poznat se s podobně naladěnými rodiči. Více viz příslušné záložky.

Výši členských příspěvků a informace k platbě najdete zde.

Kritéria – podrobné vysvětlení

Sourozenec: sourozenec dítěte již navštěvuje LMŠ v celotýdenní docházce a bude ji navštěvovat i v daném školním roce.

Typ docházky: přednostně jsou přijímány děti k celotýdenní docházce. Pouze v případě nedostatečné kapacity LMŠ je možné přijetí sourozenců současných dětí na částečnou docházku dva nebo tři dny v týdnu.

Maximální počet bodů za splnění kritéria Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu budou započteny v případě, že u zákonných zástupců dítěte lze předpokládat zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními mateřskými školami. Danou skutečnost lze doložit pracovním poměrem vůči LMŠ V Závětří nebo jejímu zřizovateli, dobrovolnickou aktivitou v klubu nebo LMŠ a v případě, že sourozenec dítěte navštěvoval v minulosti LMŠ v předškolním roce. Zároveň tyto body obdrží sourozenec dítěte navštěvující LMŠ v částečné docházce. 10 bodů bude započteno v případě, že dané dítě navštěvuje adaptační kroužek Kulíšci a 5 bodů bude započteno dítěti navštěvujícímu Klub šnečků.

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Předběžné přihlášky na školní rok 2023/24 přijímáme pouze přes registrační systém  Webooker.


NÁPOVĚDA K PŘIHLAŠOVACÍMU FORMULÁŘI

 • Jsem nový uživatel (nemám vytvořený účet ve Webookeru)

Po kliknutí na odkaz se Vám otevře nabídka s formuláři, budete-li je chtít otevřít, systém Vás nejprve provede registrací. Poté Vám bude umožněno vyplnění přihlášky i posudku, oba dokumenty ve verzi pro tisk Vám po jejich odeslání přijdou v příloze potvrzovacího emailu.

 • Již mám vytvořený účet ve Webookeru

Nejprve je třeba se přihlásit do svého účtu, otevřít si sekci Můj účet a v záložce Studenti nejprve vložit druhé dítě (studenta), pro které chci nyní vyplňovat přihlášku. Nápovědu ke správě účtu naleznete ZDE.

Poté si můžete otevřít sekci přihlášky, v ní si zaškrtnete dítě, pro které chcete dokument vyplňovat. Vyplněné dokumenty ve verzi pro tisk Vám po jejich odeslání přijdou v příloze potvrzovacího emailu.