Zápis na školní rok 2020/2021

Aktuálně se uvolnilo místo k třídenní docházce s nástupem od ledna. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 731 004 125 nebo skolka.v.zavetri@gmail.com

Zápis na školní rok 2020/2021 proběhne v úterý 5. května 2020 od 15:00 do 17:00 hod. během Dne otevřených vrátek. Další příležitost prohlédnout si naši školku máte již 6. a 21. března, kdy můžete vaše dítě zapsat do jarních Kulíšků, případně v úterý 28. dubna (podrobnosti ke dnům otevřených vrátek naleznete ZDE).

Než budete podávat přihlášku, důkladně se prosím obeznamte s obsahem webu a důležitými dokumenty, zejména s programem, provozním řádem, pedagogickou koncepcí (ŠVP k nahlédnutí ve školce) a vybavením dítěte. Prohlédněte si náš Facebook a fotogalerii a především přijďte v sobotu 21. března v 11:00, nebo v úterý 28. dubna v 16:00 na Informační schůzku. V případě dotazů napište koordinátorce lesní mateřské školy na skolka@vzavetri.cz.

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlašování k zápisu probíhá přes webový formulář dole na stránce. Pro dostatečné posouzení zralosti dítěte pro předškolní docházku můžete být ještě pozváni na zkušební den, kdy naši průvodci detailněji posoudí schopnost dítěte zvládnout pobyt v lesní školce.
K zápisu je třeba dodat vyplněnou Přihlášku k docházce a Posudek zdravotní způsobilosti (bude vám zaslána po přihlášení na emailovou adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři).

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE

KritériumBody
Dosažení věku dítěte nejméně 5 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku. 20
Dosažení věku dítěte 4 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku. 20
Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku.10
Sourozenec (ve školce či hlásící se k docházce)5
Zájem zákonných zástupců dítěte o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními mateřskými školami0-20

POSTUP PŘI PŘIJETÍ DÍTĚTE

Podmínkou úspěšného zápisu je zaplacení nevratné zálohy ve výši 2.000 Kč do 7 dnů ode dne vydání kladného rozhodnutí o přijetí. V případě neuhrazení do tohoto data bude místo nabídnuto dalším zájemcům.

Po celý školní rok jste u nás vítáni na dnech otevřených dveří a v Klubu šnečků, který je dobrou průpravou pro nástup do lesní školky a možností poznat se s podobně naladěnými rodiči. Více viz příslušné záložky.

Výši členských příspěvků a informace k platbě najdete zde.

Přesunout se na začátek