Menu Zavřeno

Kulíšci 2022 – zápis

Zápis do Kulíšků 2022 probíhá od 1. 3. do neděle 13. března 2022. Z kapacitních a personálních důvodů je docházka určena pro sourozence současných dětí z LMŠ a děti zaměstnanců LMŠ.

Než budete podávat přihlášku, důkladně se prosím obeznamte s obsahem webu a důležitými dokumenty, zejména s programem, provozním řádem, pedagogickou koncepcí, ŠVP a vybavením dítěte. Prohlédněte si náš Facebook a blog V Závětří online a ideálně předem navštivte zázemí lesní MŠ. V případě dotazů a zájmu o schůzku napište na skolka@vzavetri.cz.

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ

Předběžné přihlašování probíhá přes webový formulář dole na stránce. Po vyplnění formuláře vám zašleme bližší informace a pozveme vás na návštěvu do úterních Šnečků, kde budeme moci probrat vše, co se týká docházky.

Zákonní zástupci dítěte následně dodají tyto dokumenty:

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Podání žádosti

Přihlášku k docházce včetně dalších dokumentů je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (qngzsax),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skolka@vzavetri.cz (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou na adresu Jerlínová 5/1066, 641 00 (ne doporučeně),
  4. osobní podání.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE

KritériumBody
Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 12. příslušného kalendářního roku.10
Sourozenec (ve školce či hlásící se k docházce)10
Docházka do Klubu šnečků10
https://docs.google.com/forms/d/1zE6c-VN0k4r56-agcNf5LwPxTa_euLStp0dTJ3Q_nRE/viewform?embedded=true