Menu Zavřeno

Jak to vše začalo

Lesní klub V Závětří vznikl v roce 2012 z přesvědčení, že jako rodiče máme plnou odpovědnost za všestranný rozvoj našich dětí. Uvědomujeme si, že častý a pravidelný pobyt malých dětí venku v přírodě, ve všech jejich podobách od jara až do zimy, je pro zdravý vývoj dětí nenahraditelný. Rozhodli jsme se proto vědomě vytvořit prostor pro děti své i našich přátel a pro rodiče s podobnými hodnotami. Naším cílem je zároveň vzbudit v dětech zájem o přírodu a inspirovat je k šetrnému chování vůči ní.

Na začátku bylo JZD

V roce 2017 přišla možnost zařadit lesní školky do rejstříku školských zařízení a stát se oficiální součástí českého vzdělávacího systému. Vznikla tak lesní mateřská škola v Závětří. Díky tomu můžeme nadále vzdělávat i děti v povinném roce předškolní docházky a rodičům nabídnout výhodnější finanční podmínky. I přes překážky, které s sebou fungování „v systému“ přináší, jsme rádi že nám dává možnost přesvědčit úřady i širokou veřejnost o tom, že lesní školky jsou smysluplnou alternativou vzdělávání, která přináší dobré výsledky a zaslouží si své místo ve vzdělávací nabídce.

Pobyt ve zdravém, komunitním prostředí s malým počtem dětí rozdílného věku je cestou k naplnění individuálního přístupu k dítěti. Lesní mateřská škola V Závětří nabízí výchovně vzdělávací program pro děti od tří let, které mají chuť trávit většinu svého volného času v kreativním, čistě přírodním prostředí. Mladší děti mají možnost společně s rodičem navštěvovat jednou týdně Klub šnečků, kde si přirozeným a pozvolným způsobem zvykají na kolektiv a pobyt ve venkovním prostředí. 

K dispozici máme bývalý ovocný sad, louku, kousek lesa a vlastní potůček v romantickém údolí mezi bystrckým sídlištěm Kamechy a Žebětínem, kde máme naše zázemí. Mimo našeho hlavního projektu komunitou podporované vzdělávání ve formě lesní mateřské školy zde postupně obnovujeme ovocný sad, remízky a větrolamy a snažíme se vybudovat velkou přírodní zahradu. Spolu s dětmi sázíme jedlý les, kde se nachází spousta báječných skrýší a po celý rok bude něco na mlsání a obhospodařujeme malou zahrádku. Pomalu rekultivujeme i koryto potoka Vrbovce, které navazuje bezprostředně na areál.

Vlastní zázemí tvoří dva propojené mobilní domky s prostornou zastřešenou terasou, kompletní hygienické zázemí a celoroční týpí s podlahou. Ve školce je samozřejmostí teplá voda i elektřina. Děti mají k dispozici separační WC a pisoár, ruce si myjí v teplé vodě a v případě tuhé zimy je možnost přidat ke konvenčnímu topení přímotopy. Děti mají vše při ruce a jsou průvodcům stále na očích.

V Závětří je určeno nejenom mámám a tatínkům na rodičovské dovolené a dětem navštěvujícím naši lesní MŠ, ale i všem ostatním zájemcům z okolí. Pořádáme víkendové akce s ekologickou a environmentální tématikou, společné výpravy za poznáním a o prázdninách příměstské tábory pro předškolní děti. Můžete si k nám přijít zasadit i vlastní strom, nebo upéct chleba 🙂

Jsme nestátní nezisková organizace a všechny naše příjmy, dary, granty, dotace apod. jsou vkládány zpět do dětí formou tvorby zázemí a platů pedagogů a jejich asistentů.