Menu Zavřeno

Ceník

Za dítě umístěné v lesní mateřské škole V Závětří si lze na rok 2020 uplatnit odpočet na dani 14.600 Kč na každé dítě, přičemž tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání. V lesních klubech tato možnost není. 

Délka docházky cena za 1 měsíc po odpočtu  cena za 2 měsíce po odpočtu 
2 dny (čt/pá) 2.950 Kč 1.490 Kč 5.900 Kč 3.020 Kč
3 dny (po/út/st) 3.950 Kč 2.490 Kč 7.900 Kč 4.980 Kč
5 dnů v týdnu 5.500 Kč 4.040 Kč 11.000 Kč 8.080 Kč

Pro mladší děti s kratší docházkou je určen Klub šnečků, a vždy na jaře adaptační třída Kulíšků.

Z důvodu snížení administrativní náročnosti se platí vždy dva měsíce najednou, a to s dvouměsíčním předstihem. Například docházku za nadcházející listopad a prosinec je třeba mít zaplacenu k 1. září. V poplatcích není zahrnuto stravné.

ABSENCE A VRÁCENÍ PLATBY

Docházka je závazná na celý školní rok, v případě snížení četnosti docházky dítěte do Závětří se platba členského příspěvku nevrací.

NÁVŠTĚVNÍ DEN

250 Kč / dospělý a dítě včetně oběda, pouze jednorázová dopolední návštěva, možná po domluvě.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Zřizovatelem lesní mateřské školy V Závětří je zapsaný spolek Lesní klub V Závětří, z.s.. Každá rodina, která zapíše své děti k pravidelné docházce, se může stát členem spolku. Získá tak hlasovací právo na členských schůzích s možností ovlivnit chod spolku (výběr pedagogů, stravování, zázemí). Zároveň jí vznikne povinnost zaplatit členský příspěvek 5 500 Kč za školní rok.

Lesní mateřské školy jsou neziskové organizace a dostávají pouze malé příspěvky na dítě, které hradí cca 1/3 mzdových nákladů pedagogů.
Většina odvedené nepedagogické práce ve spolku je na dobrovolnické bázi a rodiče hradí jen nutné náklady, jako jsou platy průvodců, provozní výdaje a pedagogický materiál. Rozpočet je tak napnutý a důležitou roli hrají finanční i nefinanční dary a dobrovolnictví.

Docházkou Vašeho dítěte do lesní mateřské školy V Závětří neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek!
Lesní MŠ mohou navštěvovat i předškoláci, ve školním roce 19/20 jich naši školku navštěvuje 14.