Členské příspěvky

Vaše dítě můžete zapsat do lesní mateřské školy V Závětří zpravidla od tří let věku k pravidelné dvoudenní, třídenní nebo pětidenní docházce.
Než budete podávat přihlášku, důkladně se prosím obeznamte s obsahem webu a důležitými dokumenty, zejména s provozními informacemi, školním a provozním řádem, pedagogickou koncepcí a vybavením dítěte. Prohlédněte si fotogalerii a náš Facebook a především přijďte v sobotu 21. března v 11 hodin nebo v úterý 28. dubna v 16 hodin na Informační schůzku.
V případě dotazů napište koordinátorce klubu na skolka.v.zavetri@gmail.com.

Vždy na jaře otevíráme adaptační kroužek Kulíšků pro děti s dopolední docházkou, důrazně ji doporučujeme dětem, které byste rádi přihlásili k pravidelné docházce od září. Děti navštěvují školku 2x týdně dopoledne (8:30 – 12:00).

MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVKY RODIČŮ NA PROVOZ LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY „V ZÁVĚTŘÍ“ (2020/21)

Za dítě umístěné v naší lesní mateřské škole si lze na rok 2020 uplatnit odpočet na dani 14.600 Kč na každé dítě. 

CELODENNÍ DOCHÁZKA

Délka docházky cena za 1 měsíc: po odpočtu  cena za 2 měsíce: po odpočtu 
2 dny (čt/pá): 2.900 Kč 1.440 Kč 5.800 Kč 2.920 Kč
3 dny po/út/st): 3.900 Kč 2.440 Kč 7.800 Kč 4.880 Kč
5 dnů v týdnu: 5.100 Kč 3.640 Kč 10.200 Kč 7.280 Kč

DOPOLEDNÍ DOCHÁZKA 8:00 – 12:30 (OMEZENÝ POČET MÍST)

Délka docházky cena za 1 měsíc: po odpočtu  cena za 2 měsíce: po odpočtu 
5 dnů v týdnu: 4.200 Kč 2.740 Kč 8.400 Kč 5.480 Kč
PLATBY

V ceně je celodenní péče od 8.00 do 17.00, v případě dopolední docházky do 12:30. V poplatcích není zahrnuto stravné.

Pro mladší děti s kratší docházkou je určen Klub šnečků, případně na jaře třída Kulíšků.

Z důvodu snížení administrativní náročnosti se platí vždy dva měsíce najednou, a to s dvouměsíčním předstihem. Například docházku za nadcházející listopad a prosinec je třeba mít zaplacenu k 1. září.

ABSENCE A VRÁCENÍ PLATBY

Docházka je závazná na celý školní rok, v případě snížení četnosti docházky dítěte do Závětří se platba členského příspěvku nevrací.

NÁVŠTĚVNÍ DEN

250 Kč / dospělý a dítě včetně oběda, pouze jednorázová dopolední návštěva, možná po domluvě.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Zřizovatelem lesní mateřské školy V Závětří je zapsaný spolek Lesní klub V Závětří, z.s.. Každá rodina, která zapíše své děti k pravidelné docházce, se může stát členem spolku. Získá tak hlasovací právo na členských schůzích s možností ovlivnit chod spolku (výběr pedagogů, stravování, zázemí). Zároveň jí vznikne povinnost zaplatit členský příspěvek 5 500 Kč za školní rok.

Lesní mateřské školy jsou neziskové organizace a dostávají pouze malé příspěvky na dítě, které hradí cca 1/3 mzdových nákladů pedagogů.
Většina odvedené nepedagogické práce ve spolku je na dobrovolnické bázi a rodiče hradí jen nutné náklady, jako jsou platy průvodců, provozní výdaje a pedagogický materiál. Rozpočet je tak napnutý a důležitou roli hrají finanční i nefinanční dary a dobrovolnictví.

Docházkou Vašeho dítěte do lesní mateřské školy V Závětří neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek!
Lesní MŠ mohou navštěvovat i předškoláci, ve školním roce 19/20 jich naši školku navštěvuje 14.

Přesunout se na začátek