Členské příspěvky

Vaše dítě můžete zapsat do lesní mateřské školy V Závětří zpravidla od tří let věku k pravidelné dvoudenní, třídenní nebo pětidenní docházce.
Než budete podávat přihlášku, důkladně se prosím obeznamte s obsahem webu a důležitými dokumenty, zejména s provozními informacemi, školním a provozním řádem, pedagogickou koncepcí a vybavením dítěte. Prohlédněte si fotogalerii a náš Facebook a především přijďte v sobotu 23. března nebo v pátek 3. května v 11 hodin na Informační schůzku.
V případě dotazů napište koordinátorce klubu na skolka.v.zavetri@gmail.com.

Vždy na jaře otevíráme adaptační kroužek Kulíšků pro děti s dopolední docházkou, důrazně ji doporučujeme dětem, které byste rádi přihlásili k pravidelné docházce od září. Děti navštěvují školku 2x týdně dopoledne (8:30 – 12:00).

MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVKY RODIČŮ NA PROVOZ LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY „V ZÁVĚTŘÍ“ (2019/20)

Za dítě umístěné v naší lesní mateřské škole si lze na rok 2019 uplatnit odpočet na dani 13.350 Kč na každé dítě, fakticky bude naše „školkovné“ tedy o 1.335 Kč měsíčně nižší. Celotýdenní školkovné vyjde po odpočtu na 3.365 Kč/měsíc, dopolední na 2.665 Kč.

CELODENNÍ DOCHÁZKA

 počet dnů Kč / měsíc po uplatnění odpočtu
4 – 5 4 700 Kč
3 365 Kč
3 (st/čt/pá)  3 700 Kč 2 365 Kč
2 (po/út) 2 700 Kč 1 350 Kč

DOPOLEDNÍ DOCHÁZKA 8:00 – 12:30 (OMEZENÝ POČET MÍST)

 počet dnů Kč / měsíc po uplatnění odpočtu
celotýdenní 4 000 Kč
2 665 Kč
3 (st/čt/pá)
 2 700 Kč
1 350 Kč
2 (po/út)
1 700 Kč
350 Kč
PLATBY

V ceně je celodenní péče od 8.00 do 17.00, v případě dopolední docházky do 12:30. V poplatcích není zahrnuto stravné.

Pro mladší děti s kratší docházkou je určen Klub šnečků, případně na jaře třída Kulíšků.

Z důvodu snížení administrativní náročnosti se platí vždy dva měsíce najednou, a to s dvouměsíčním předstihem. Například docházku za nadcházející listopad a prosinec je třeba mít zaplacenu k 1. září.

ABSENCE A VRÁCENÍ PLATBY

Předem omluvené nepřítomnosti je možné si v případě volné kapacity nahradit v jiný den. Podmínkou je omluvení absence den předem do 11:30. Náhradu lze vybírat ode dne absence do konce následujícího měsíce. Omluvy hlaste prosím pouze na dochazka.v.zavetri@gmail.com (ne pedagogům). Podrobněji o omluvách a možnostech vybírání náhrad v Provozním řádu, body 4.3 a 4.4.

Docházka je závazná na celý školní rok, v případě snížení četnosti docházky dítěte do Závětří se platba členského příspěvku nevrací.

NÁVŠTĚVNÍ DEN

250 Kč / dospělý a dítě včetně oběda, pouze jednorázová dopolední návštěva, možná po domluvě.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Zřizovatelem lesní mateřské školy V Závětří je zapsaný spolek Lesní klub V Závětří, z.s.. Každá rodina, která zapíše své děti k pravidelné docházce, se může stát členem spolku. Získá tak hlasovací právo na členských schůzích s možností ovlivnit chod spolku (výběr pedagogů, stravování, zázemí). Zároveň jí vznikne povinnost zaplatit členský příspěvek 5 000 Kč za školní rok.

Lesní mateřské školy jsou neziskové organizace a dostávají pouze malé příspěvky na dítě, které hradí cca 1/3 mzdových nákladů pedagogů.
Většina odvedené nepedagogické práce ve spolku je na dobrovolnické bázi a rodiče hradí jen nutné náklady, jako jsou platy průvodců, provozní výdaje a pedagogický materiál. Rozpočet je tak napnutý a důležitou roli hrají finanční i nefinanční dary a dobrovolnictví.

Docházkou Vašeho dítěte do lesní mateřské školy V Závětří neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek!
Lesní MŠ mohou navštěvovat i předškoláci, ve školním roce 18/19 jich naši školku navštěvuje 12.

Přesunout se na začátek