Menu Zavřeno

Ceník

Za dítě umístěné v lesní mateřské škole V Závětří si lze na rok 2023 uplatnit odpočet na dani 17.300 Kč na každé dítě, přičemž tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání

Děti navštěvují LMŠ v celotýdenním režimu, zkrácená docházka je určena pro sourozence a nejmladší děti a to jen v případě domluvy.

Délka docházkycena za 1 měsícpo odpočtu
2 dny (čt/pá)3.800 Kč*2.070 Kč
3 dny (po/út/st)4.800 Kč*3.070 Kč
5 dnů v týdnu5.800 Kč*4.070 Kč
  • více viz Rodičovské úkoly a brigády

Pro mladší děti s kratší docházkou je určena vždy na jaře adaptační třída Kulíšků případně Klub šnečků.

adaptační kroužek Kulíšci cca 24 setkání duben – červen 6.000 Kč

Z důvodu snížení administrativní náročnosti platí Kulíšci celkovou částku. V poplatcích není zahrnuto stravné.

BRIGÁDY a RODIČOVSKÉ ÚKOLY

Společnými silami pečujeme o zázemí a zajišťujeme dostatek dřeva na topení. Nedílnou součástí školkovného je plnění rodičovských úkolů dle výběru a účast na brigádě 2x za rok. V případě neúčasti lze domluvit individuální pomoc nebo navýšení školkovného o 500 Kč/měsíc.

ABSENCE A VRÁCENÍ PLATBY

Docházka je závazná na celý turnus, v případě snížení četnosti docházky dítěte do Závětří se platba školkovného nevrací.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Zřizovatelem lesní mateřské školy V Závětří je zapsaný spolek Lesní klub V Závětří, z.s.. Každá rodina, která zapíše své děti k pravidelné docházce, se může stát členem spolku. Získá tak hlasovací právo na členských schůzích s možností ovlivnit chod spolku (výběr pedagogů, stravování, zázemí). Zároveň jí vznikne povinnost zaplatit členský příspěvek 1 500 Kč za školní rok.

Lesní mateřské školy jsou neziskové organizace a dostávají pouze malé příspěvky na dítě, které hradí cca 1/3 mzdových nákladů pedagogů.
Většina odvedené nepedagogické práce ve spolku je na dobrovolnické bázi a rodiče hradí jen nutné náklady, jako jsou platy průvodců, provozní výdaje a pedagogický materiál. Rozpočet je tak napnutý a důležitou roli hrají finanční i nefinanční dary a dobrovolnictví.

Docházkou Vašeho dítěte do lesní mateřské školy V Závětří neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek!
Lesní MŠ mohou navštěvovat i předškoláci, ve školním roce 22/23 jich naši školku navštěvuje 13.