Menu Zavřeno

Ceník

Děti navštěvují LMŠ v celotýdenním režimu, pro sourozence a nejmladší děti je ve výjimečných případech možné domluvit zkrácenou docházku.

Délka docházkycena za 1 měsíc
5 dnů v týdnu 6.000 Kč*

* více viz Rodičovské úkoly a brigády

Pro mladší děti s kratší docházkou je určena vždy na jaře adaptační třída Kulíšků případně Klub šnečků.

adaptační kroužek Kulíšci cca 26 setkání duben – červen 2.500 Kč měsíčně.

Klub Šnečků s rodiči (září – leden nebo březen – červen) 1.500 Kč pololetí

Z důvodu snížení administrativní náročnosti platí Kulíšci celkovou částku. Součástí docházky u Kulíšků není stravování.

BRIGÁDY a RODIČOVSKÉ ÚKOLY

Společnými silami pečujeme o zázemí, zajišťujeme opravy a dostatek dřeva na topení. Nedílnou součástí školkovného je proto plnění rodičovských úkolů dle výběru a účast na brigádě 2x za rok. V případě neúčasti lze domluvit individuální pomoc nebo navýšení školkovného vždy o 500 Kč/měsíc.

Délka docházkycena za 1 měsíc
5 dnů v týdnu (včetně 2x brigáda a Rodičovský úkol)6.000 Kč*
5 dnů v týdnu (pouze 2 x brigáda)6.500 Kč*
5 dnů v týdnu (žádný Rodičovský úkol a neúčast na brigádách)7.000 Kč*

 ABSENCE A VRÁCENÍ PLATBY

Docházka je závazná na celý turnus, v případě snížení četnosti docházky dítěte do Závětří se platba školkovného nevrací.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Zřizovatelem lesní mateřské školy V Závětří je zapsaný spolek Lesní klub V Závětří, z.s.. Každá rodina, která zapíše své děti k pravidelné docházce, se může stát členem spolku. Získá tak hlasovací právo na členských schůzích s možností ovlivnit chod spolku (výběr pedagogů, stravování, zázemí). Zároveň jí vznikne povinnost zaplatit členský příspěvek 1 500 Kč za školní rok.

Lesní mateřské školy jsou neziskové organizace a dostávají pouze malé příspěvky na dítě, které hradí cca polovinu mzdových nákladů průvodců.
Většina odvedené nepedagogické práce ve spolku je na dobrovolnické bázi a rodiče hradí jen nutné náklady, jako jsou platy průvodců, provozní výdaje a pedagogický materiál. Rozpočet je tak napnutý a důležitou roli hrají finanční i nefinanční dary a dobrovolnictví.

Docházkou Vašeho dítěte do lesní mateřské školy V Závětří neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek!
Lesní MŠ mohou navštěvovat i předškoláci, ve školním roce 23/24 jich naši školku navštěvuje 13.