Menu Zavřeno

Ceník

Za dítě umístěné v lesní mateřské škole V Závětří si lze na rok 2022 uplatnit odpočet na dani 16.200 Kč na každé dítě, přičemž tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání

Děti navštěvují LMŠ v celotýdenním režimu, zkrácenou docházku povoluje ředitelka LMŠ a je určena jen pro sourozence (při neobsazení celotýdenní kapacity).

Délka docházkycena za 1 měsícpo odpočtu
2 dny (čt/pá)3.700 Kč2.080 Kč
3 dny (po/út/st)4.700 Kč3.080 Kč
5 dnů v týdnu5.700 Kč4.080 Kč

Pro mladší děti s kratší docházkou je určena vždy na jaře adaptační třída Kulíšků případně Klub šnečků.

adaptační kroužek Kulíšci cca 28 setkání březen – červen 6.800 Kč

Z důvodu snížení administrativní náročnosti se platí vždy dva měsíce najednou, a to s dvouměsíčním předstihem. Například docházku za nadcházející listopad a prosinec je třeba mít zaplacenu k 1. září. Kulíšci platí celkovou částku. V poplatcích není zahrnuto stravné.

ABSENCE A VRÁCENÍ PLATBY

Docházka je závazná na celý školní rok, v případě snížení četnosti docházky dítěte do Závětří se platba členského příspěvku nevrací.

NÁVŠTĚVNÍ DEN

250 Kč / dospělý a dítě včetně oběda, pouze jednorázová dopolední návštěva, možná po domluvě.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Zřizovatelem lesní mateřské školy V Závětří je zapsaný spolek Lesní klub V Závětří, z.s.. Každá rodina, která zapíše své děti k pravidelné docházce, se může stát členem spolku. Získá tak hlasovací právo na členských schůzích s možností ovlivnit chod spolku (výběr pedagogů, stravování, zázemí). Zároveň jí vznikne povinnost zaplatit členský příspěvek 1 500 Kč za školní rok.

Lesní mateřské školy jsou neziskové organizace a dostávají pouze malé příspěvky na dítě, které hradí cca 1/3 mzdových nákladů pedagogů.
Většina odvedené nepedagogické práce ve spolku je na dobrovolnické bázi a rodiče hradí jen nutné náklady, jako jsou platy průvodců, provozní výdaje a pedagogický materiál. Rozpočet je tak napnutý a důležitou roli hrají finanční i nefinanční dary a dobrovolnictví.

Docházkou Vašeho dítěte do lesní mateřské školy V Závětří neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek!
Lesní MŠ mohou navštěvovat i předškoláci, ve školním roce 19/20 jich naši školku navštěvuje 14.