Menu Zavřeno

Pro koho jsme v Klubu Šnečků

Každé úterý dopoledne nabízíme program pro rodiče s dětmi od cca 1,5 do 4 let.
Ve skupině Šnečků vítáme především budoucí zájemce o lesní mateřskou školku a mladší sourozence dětí, které již do Závětří docházejí. Přirozeným a pozvolným způsobem si tak děti zvykají na prostor školky, režim v ní a ty nejmenší i na první kontakty v kolektivu starších dětí. Nenásilně se tak připraví na přestup do většího kolektivu a postupné osamostatnění se. Ve všem, co každý den děláme, využíváme krásného prostředí školky i místa, ve kterém se nachází. Snažíme se dětem přiblížit inspirativní svět přírody, vést je k poznání, že všichni jsme její neoddělitelnou součástí, že jsme na ní existenčně závislí, vše s ohledem na věk, schopnosti a individualitu dětí.

Skupině se věnují osvědčené průvodkyně, samy maminky malých dětí.
Ve školním roce 23/24 klub opět vede všemi oblíbená Maruška Škvařilová.

PROGRAM
Program šnečků se co nejvíce přibližuje běžnému dopoledni v naší lesní mateřské školce.  Po ranním přivítání na děti čeká krátký program a poté vyrazí na objevitelskou výpravu do blízkého okolí, kde si budou moct dosyta vyhrát. Rádi se chodíme brouzdat k potůčku, do borovicového hájku, nebo nám děti ze školky zapůjčí jeden z jejich tajných bunkrů. Těšit se můžete i na Blátivou kuchyňku, krátké hry, divadýlko a především spoustu nových kamarádů.