Menu Zavřeno

Adaptační kroužek – Kulíšci

Máte obavy, že celodenní a celotýdenní docházka ve školce je na vaše dítě moc? Pak se přijďte podívat k našim Kulíškům!

Dětem se zájmem o docházku nabízíme, aby strávily čas v naší lesní školce. Seznámí se tak s prostředím školky a budoucími kamarády. Vaše dítě si užije program s našimi průvodci a ostatními dětmi a až nastoupí na pravidelnou docházku, bude se mezi známými tvářemi cítit bezpečněji.

Třída Kulíšků je určena pro nejmenší děti od 2,5 do 5 let, které si na školku teprve zvykají. Program je proto pouze dopolední. Na 12 dětí připadají 2 zkušení průvodci.

Kulíšky otevíráme vždy na jaře, aby děti začínaly za pěkného počasí a měly dostatek času zvyknout si do září na pravidelnou docházku. Dětem nastupujícím na podzim do školky proto důrazně doporučujeme nejdříve navštívit naše Kulíšky.

Jarní Kulíšci se poprvé sejdou v pondělí 29. března 2021 a budou se pravidelně scházet každé pondělí a středu od 8:30 do 12:00. Kulíšci ve školce nebudou obědvat.
Kulíšky, stejně jako Šnečky, provozuje spolek Lesní klub V Závětří a nepatří pod Lesní mateřskou školu V Závětří. V obou organizacích působí ale stejní průvodci a i děti přestupují volně z jedné třídy do druhé. Pro Kulíšky nevyžadujeme potvrzení od lékaře.

Cena 6.000 Kč viz členské příspěvky, více informací v Začínáme ve školce.
Částku pošlete prosím na účet 2400407378 / 2010 u Fio banky. Zpráva pro příjemce: Kulíšci, jméno dítěte.

Těšíme se na vás.

Tým ze Závětří