Menu Zavřeno

Co je lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola (ve zkratce LMŠ, v běžném jazyce lesní školka) je typ plnohodnotného předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 6 let. Nejvýraznějším znakem LMŠ je, že výuka probíhá povětšinou venku za každého počasí. Lesní mateřské školy jsou založeny na mottu „s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů“. Je zde kladen důraz na rozvoj dovedností dětí vlastními silami v přímém kontaktu s přírodou, jsou podporovány při hraní, zkoumání a učení se v lese. To je umožněno díky malému počtu dětí ve třídě, legislativa v ČR umožňuje maximálně 8 dětí na 1 učitele (zdroj Wikipedie). 

LMŠ vzdělává děti v prostředí přírody na základě Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP). Plnění ŠVP kontroluje Česká školní inspekce. Mateřská škola musí být zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení. Je možné v ní proto plnit tzv. povinnou předškolní docházku. Na chod MŠ přispívá stát a školkovné placené rodiči, kteří si jej mohou plně odečíst ze základu daně. Kvalitní lesní MŠ (jako LMŠ V Závětří) plní Standardy kvality a mají odpovídající certifikát. 

Tímto se lesní mateřské školy liší od lesních klubů.

V Brně a okolí jsou v současnosti pouze 4 lesní mateřské školy splňující vše výše uvedené.

A jak je na tom lesní mateřská škola V Závětří? 

Naše lesní mateřská školka pro děti od 3 do 7 let nabízí každodenní provoz od 8:00 do 17:00. Pokud máte mladší dítě, nabízíme i Klub šnečků pro mladší děti s maminkami, nebo Kulíšky pro děti od 2 do 4 let.

Vaše dítě můžete zapsat do lesní mateřské školy V Závětří zpravidla od tří let věku k pravidelné dvoudenní, třídenní nebo pětidenní docházce.
Než budete podávat přihlášku, důkladně se prosím obeznamte s obsahem webu a důležitými dokumenty, zejména s provozními informacemi, školním a provozním řádem, pedagogickou koncepcí a vybavením dítěte. Prohlédněte si fotogalerii a náš Facebook a především přijďte v sobotu 21. března v 11 hodin nebo v úterý 28. dubna v 16 hodin na Informační schůzku.
V případě dotazů napište koordinátorce klubu na skolka.v.zavetri@gmail.com.

Vždy na jaře otevíráme adaptační kroužek Kulíšků pro děti s dopolední docházkou, důrazně ji doporučujeme dětem, které byste rádi přihlásili k pravidelné docházce od září. Děti navštěvují školku 2x týdně dopoledne (8:30 – 12:00).

„Věř mi, sám jsem to zažil, v lesích se dozvíš více než v knihách. Stromy a kameny tě naučí to, co se nedozvíš od žádného z učených.“ (Bernard z Clairvaux)