Menu Zavřeno

Lidé v Závětří – průvodci

PEDAGOGOVÉ a PRŮVODCI

Mgr. Markéta Dopitová

Na Markétu se děti můžou těšit každé pondělí, úterý, středu a čtvrtek dopoledne. Ve školce je vaším člověkem ohledně přijímání nových dětí, docházky, omluv a náhrad a především obědů. V Závětří vede environmentální výchovu a spolu s dětmi se stará o naši přírodní zahradu.

Myšlenka lesních školek je mi velmi blízká. Během několika let práce ve středisku volného času s dětmi různého věku jsem měla možnost pozorovat, jak vzdělávání venku v přírodě spolu s jiným přístupem než v běžných školách a školkách na děti blahodárně působí. Pochopila jsem, že mi nestačí takto s dětmi pracovat  jen několik dní v rámci tábora nebo pobytového programu a chtěla bych se této práci věnovat dlouhodobě a začít právě u těch nejmenších dětí. Lesní mateřská škola je pro to ideálním místem, proto jsem zběhla od svého původního oboru – mikrobiologie a V Závětří pracuji již od r. 2015.
Kurzy a semináře: Botanický seminář, Ekopsychologie, Environmentální výchova, cyklus Přírodní pedagogika, Pedagogicko-psychologické minimum – Provázet vědomě a odborně, Svátky a tradice, Volná hra (Asociace lesních MŠ), Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, Kurz ČČK – První pomoc u dětí, Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky . Ve školce dále využívám dovednosti z Kurzu nízkých lanových překážek pro pedagogy volného času a byla jsem také instruktorem lyžování, což těší děti během jarních prázdnin, které trávíme se školkou na horách.

Bc. Gabriela Hofírková

Gábinu ve školce potkáte ve třídenní skupině, jejíž je hlavním pedagogem – v pondělí, úterý a středy. Gabča se ve školce podílí na předškolní přípravě a velmi ráda s dětmi peče a tvoří.

Jsem maminka dvou dospělých kluků a holčičky, ve školce V Závětří pracuji od roku 2013. Dětský pohled na svět mě nepřestává fascinovat. Za možnost trávit s dětmi svůj čas jsem nesmírně vděčná a stále znovu mě dokáží uchvátit a obohatit. Mé přání je, abych přispěla k vytváření přátelského a radostného prostředí pro jejich rozvoj. Jsem přesvědčena, že poznávání přírodních zákonitostí je u malých dětí velmi důležité a do budoucna jim pomůže vytvořit správné morální hodnoty. Práci s dětmi jsem se věnovala 6 let ve skautském oddíle na pravidelných družinových schůzkách, jednodenních i vícedenních výpravách, lyžařských kurzech a letních táborech. Také jsem se několik let podílela na organizaci kurzů pro skautské vedoucí.
Semináře a kurzy: Dlouhodobě se zajímám o alternativní vzdělávací směry, absolvovala jsem kurzy Efektivního rodičovství i Respektovat a být respektován, vzdělávací kurz Školka přes hranice s následnou stáží ve Finsku a roční vzdělávací cyklus Školka blízká přírodě. Získala jsem profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, absolvovala rozšířený seminář Svátky a tradice, Školní zralost, kurs první pomoci ZDrSEM nebo Letní školu pro pedagogy lesních škol. Nyní jsem dokončila pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obory Speciální a Předškolní pedagogika.

Bc. Tomáš Chalupský

Na Tomáše narazíte ve školce každé úterý, čtvrtek a pátek. Provádí ohněm, bojem, prací, kutilstvím a snaží se i meditací.

Dětství je svoboda poznávat svět, hrát si v něm a tvořit ho. Ten svět je plný kouzel a tajemství. Les a divoká příroda jsou místem, kde to můžeme objevovat nejsnadněji. Neruší nás tu falešné signály a zdi neomezují náš rozhled. Děti se v přírodě otuží i zocelí a v bezpečném prostředí, které jim s kolegyněmi vytváříme, mohou rychle získat zdravé sebevědomí. Jsa skautem, hra v přírodě je mi bližší než vysedávání v kancelářích. I proto volím tuto nelehkou cestu a stávám se mužským vzorem, průvodcem i kamarádem našich dětí. Snažím se budovat společenství kolem naší školky a vtahovat rodiče do jejího pestrého dění, protože pobyt venku svědčí i jim.
Semináře a kurzy: Profesní kvalifikace Chůvič pro děti do zahájení povinné školní docházky, Volná hra (Asociace lesních MŠ), Metodika dopravní výchovy pro mateřské školy, Práce s egem pedagoga.

Ing. Dita Majerová

Ditu děti potkají ve školce každé úterý, čtvrtek a pátek. Je hlavním pedagogem dvoudenní skupiny. S chutí s dětmi a Kutilem kutí a je členem Rodičovské rady. Miluje přírodu, tanec, humor, legrační písničky a dobrodružné akce a ráda to všechno sdílí s dětmi.

Od malička jsem chtěla být učitelkou v mateřské školce a v pozdějších letech jsem zase toužila stát se profesionálním ochráncem přírody. Začala jsem proto studovat pedagogiku, ale brzy mi bylo jasné, že klasické podání práce s dětmi pro mne není to pravé. Rozhodla jsem si splnit alespoň druhý sen, kterým bylo pracovat venku v přírodě a tak jsem přešla ze studia pedagogiky na krajinné inženýrství na ČZU v Praze. A vida, v naší mateřské školce se obojí krásně spojilo. Práci s dětmi jsem se věnovala několik let ve skautu při vedení malých světlušek, v naší lesní školce jsem od jejích počátků, tedy již celých sedm let. Zpočátku s dcerkou Adélkou, nyní již jako třídní pedagog. Je to nejkrásnější práce jakou jsem kdy měla, přestože je občas dost náročná.
Semináře a kurzy: dvouletý vzdělávací cyklus Průvodce dětí světem (Asociace lesních MŠ), Respektovat a být respektován v praxi, seminář Psychomotorika se zaměřením na ZdrTV v MŠ, zdravotní seminář poskytování první pomoci První pomoc u dětí u ČČK a ZDrSEM. Dále pak kurzy Školní zralosti, Prázdniny trochu jinak – seberozvojová dílna se zaměřením na terapeutický tanec, Hlas dokořán a další. V roce 2017 jsem získala profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Nedávno jsem dokončila pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obory Speciální a Předškolní pedagogika. Nyní studuji dvouletý kurz terapeutického tance Biodanza se zaměřením na předškolní děti.

Adéla Svobodová

Adélu děti potkají ve školce každou středu, čtvrtek a pátek. Ve školce má na starosti logopedickou přípravu.

Již dlouhé roky pracuji s dětmi různých věkových kategorií v rámci organizace Klub Hrádek a realizuji projekty pro děti různých věkových kategorií. Práce s dětmi mě vždy velice bavila a čas s nimi strávený mi připadá velmi smysluplný. Od starších dětí jsem si postupně hledala cestu k těm úplně nejmenším, s kterými tak díky školce v Závětří mohu pracovat a trávit svůj čas. Domnívám se, že ti nejmenší z nás potřebují lásky a péče nejvíce, protože pocity, které jejich dětství zaplňují, formují jejich osobnost.
V současné době studuji speciální pedagogiku, kde se věnuji dětem s narušenou komunikační schopností a dětem se sluchovým postižením. V letošním roce píši závěrečnou bakalářskou práci, kterou jsem zaměřila na téma inkluze, které je v českém školství velice diskutovanou otázkou. Souvisí zejména s individuálním přístupem, které potřebuje každé dítě a který se V Závětří snažíme uplatňovat.
Semináře a kurzy: I. modul znakového jazyka, zdravotnický kurz první pomoci MAMA, zážitkový seminář pro začínající průvodce S dětmi venku, Organizátorský kurz hlavního vedoucího od Hnutí Brontosaurus.

KLUB ŠNEČKŮ

Blanka Corbitt

Klub šnečků pro rodiče s dětmi – úterky, pátky ve školce mezi nejmenšími, od března Kulíšci.

Jsem člověk veselý a přátelský. Mám ráda spokojené děti a tedy i spokojené rodiče. Baví mě trávit čas vevnitř i venku, kde alespoň na chvíli můžu pozorovat svět dětskýma očima.
Doma mám dvě nádherné děti, které jsou mým životem a neustále se učím být jejich mámou.
Ráda čerpám z mých zkušeností s prací s dětmi ze zahraničí a také teď studuji dálkově na pedagogické fakultě v Brně.

Michaela Křivánková

Zakladatelka a koordinátorka lesní mateřské školy V Závětří, Klub šnečků pro rodiče s dětmi

Myšlenka lesních mateřských škol mne oslovila již v devadesátých letech, kdy jsem poznala první tzv. přírodní školku v bavorském Mnichově. Zde jsem vystudovala i filozofickou fakultu, obory jazykověda, němčina pro cizince a vývojové poruchy řeči u dětí. Po dlouhých letech strávených jako au-pair a chůva jsem se vrátila plna zážitků a zkušeností zpět na Moravu, kde jsem v roce 2012 spolu se svým mužem založila lesní školku V Závětří. Školka a zahrada kolem ní se staly naším domovem, zde vychováváme naše tři syny a sledujeme taje okolní přírody. Momentálně s dětmi čas ve školce trávím poněkud méně, plně mne zaměstnává administrativní činnost a nejmladší syn, se kterým jsem na rodičovské dovolené.
Kurzy a semináře: cykly Přírodní pedagogiky s Rudi Hettichem, Studium pro asistenty pedagoga, roční vzdělávací cyklus Školka blízká přírodě (Asociace LMŠ), Velký zdravotnický kurz Červeného kříže a ZDrSEM, Respektovat a být respektován, cyklus Koordinátor lesních mateřských škol (Asociace LMŠ), Zdravotní výchova nejmenších, Vývojové poruchy řeči u dětí, DaF – němčina pro nejmenší (Mnichov).