Menu Zavřeno

Lidé v Závětří – průvodci

PEDAGOGOVÉ a PRŮVODCI

Mgr. Markéta Dopitová

Na Markétu se děti můžou těšit každou středu, čtvrtek a pátek. Ve školce je vaším člověkem ohledně přijímání nových dětí, docházky, omluv a náhrad a především obědů. V Závětří vede environmentální výchovu a spolu s dětmi se stará o naši přírodní zahradu.

Myšlenka lesních školek je mi velmi blízká. Během několika let práce ve středisku volného času s dětmi různého věku jsem měla možnost pozorovat, jak vzdělávání venku v přírodě spolu s jiným přístupem než v běžných školách a školkách na děti blahodárně působí. Pochopila jsem, že mi nestačí takto s dětmi pracovat  jen několik dní v rámci tábora nebo pobytového programu a chtěla bych se této práci věnovat dlouhodobě a začít právě u těch nejmenších dětí. Lesní mateřská škola je pro to ideálním místem, proto jsem zběhla od svého původního oboru – mikrobiologie a V Závětří pracuji již od r. 2015.
Kurzy a semináře: Botanický seminář, Ekopsychologie, Environmentální výchova, cyklus Přírodní pedagogika, Pedagogicko-psychologické minimum – Provázet vědomě a odborně, Svátky a tradice, Volná hra (Asociace lesních MŠ), Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, Kurz ČČK – První pomoc u dětí, Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky . Ve školce dále využívám dovednosti z Kurzu nízkých lanových překážek pro pedagogy volného času a byla jsem také instruktorem lyžování, což těší děti během jarních prázdnin, které trávíme se školkou na horách.

Gabriela Hofírková

Gábinu ve školce potkáte především ve dvoudenní skupině – v pondělí a úterý a také čtvrtky. Gabča se ve školce podílí na předškolní přípravě a velmi ráda s dětmi peče a tvoří.

Jsem maminka dvou dospělých kluků a holčičky, ve školce V Závětří pracuji od roku 2013. Dětský pohled na svět mě nepřestává fascinovat. Za možnost trávit s dětmi svůj čas jsem nesmírně vděčná a stále znovu mě dokáží uchvátit a obohatit. Mé přání je, abych přispěla k vytváření přátelského a radostného prostředí pro jejich rozvoj. Jsem přesvědčena, že poznávání přírodních zákonitostí je u malých dětí velmi důležité a do budoucna jim pomůže vytvořit správné morální hodnoty. Práci s dětmi jsem se věnovala 6 let ve skautském oddíle na pravidelných družinových schůzkách, jednodenních i vícedenních výpravách, lyžařských kurzech a letních táborech. Také jsem se několik let podílela na organizaci kurzů pro skautské vedoucí.
Semináře a kurzy: Dlouhodobě se zajímám o alternativní vzdělávací směry, absolvovala jsem kurzy Efektivního rodičovství i Respektovat a být respektován, vzdělávací kurz Školka přes hranice s následnou stáží ve Finsku a roční vzdělávací cyklus Školka blízká přírodě. Získala jsem profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, absolvovala rozšířený seminář Svátky a tradice, Školní zralost, kurs první pomoci ZDrSEM nebo Letní školu pro pedagogy lesních škol. Nyní studuji závěrečným rokem pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obory Speciální a Předškolní pedagogika.

Bc. Monika Hrubá

Na Moniku se děti můžou těšit každou středu, čtvrtek a pátek. Je vedoucí našich třídeňáčků a do školky chodí spolu s maxištěňátkem Arwen, se kterým děti vede k toleranci, přátelství a respektu i k živým tvorům.

Vystudovala jsem sociální pedagogiku a volný čas na Pedagogické fakultě v Brně a později i studium předškolní pedagogiky v Jihlavě. Když jsem v r. 2010 zjistila, že existují lesní školky, volba byla jasná. Za vznikající lesní školkou jsem se přestěhovala do Prahy a tři roky pracovala jako pedagog v lesní školce V mechu a kapradí. Před sedmi lety jsem se setkala s intuitivní pedagogikou, Pärem Ahlbomem a Merete Lövlie a od té doby se účastním seminářů v Německu a letních kurzů ve švédském Solviku, kolébce intuitivní pedagogiky. Účastnila jsem se projektu výchovy štěněte pro nevidomé, kdy jsem se rok a půl všude pohybovala s pejskem. V té době jsem pracovala na částečný úvazek v lesní a waldorfské školce v Brně. Paralelní zkušenost z obou prostředí a skupin dětí a jak se dynamika a pocit ve skupině změnil poté, co pejsek odešel do speciálního výcviku a už školku nenavštěvoval, mě přivedla k přání se nadále věnovat propojování lidí/dětí-zvířat-přírody. Což se mi momentálně plní s rychle vyrostlým štěnětem Arwen. Kromě práce s dětmi ráda cestuji, jsem v přírodě, mám ráda zvířata, tance a hry všeho druhu, péči o své rostliny a zahrádku, bytí s přáteli a svůj domov.
Kurzy a semináře: Intuitivní pedagogika v Solviku a Německu, Respektovat a být respektován, Vývoj řeči a komunikace u dětí, Tříleté studium waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí (Asociace waldorfských mateřských škol ČR), Agrese je OK, Podané ruce, Kontakt Bb, Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění na koni, Angličtina pro nejmenší.

Bc. Tomáš Chalupský

Na Tomáše narazíte ve školce každé pondělí a úterý. Provádí ohněm, bojem, prací, kutilstvím a snaží se i meditací.

Dětství je svoboda poznávat svět, hrát si v něm a tvořit ho. Ten svět je plný kouzel a tajemství. Les a divoká příroda jsou místem, kde to můžeme objevovat nejsnadněji. Neruší nás tu falešné signály a zdi neomezují náš rozhled. Děti se v přírodě otuží i zocelí a v bezpečném prostředí, které jim s kolegyněmi vytváříme, mohou rychle získat zdravé sebevědomí. Jsa skautem, hra v přírodě je mi bližší než vysedávání v kancelářích. I proto volím tuto nelehkou cestu a stávám se mužským vzorem, průvodcem i kamarádem našich dětí. Snažím se budovat společenství kolem naší školky a vtahovat rodiče do jejího pestrého dění, protože pobyt venku svědčí i jim.
Semináře a kurzy: Profesní kvalifikace Chůvič pro děti do zahájení povinné školní docházky, Volná hra (Asociace lesních MŠ), Metodika dopravní výchovy pro mateřské školy, Práce s egem pedagoga.

Ing. Dita Majerová

Ditu děti potkají ve školce každé pondělí, úterý a středu. S chutí s dětmi a Kutilem kutí a je členem Rodičovské rady. Miluje přírodu, tanec, humor, legrační písničky a dobrodružné akce a ráda to všechno sdílí s dětmi.

Od malička jsem chtěla být učitelkou v mateřské školce a v pozdějších letech jsem zase toužila stát se profesionálním ochráncem přírody. Začala jsem proto studovat pedagogiku, ale brzy mi bylo jasné, že klasické podání práce s dětmi pro mne není to pravé. Rozhodla jsem si splnit alespoň druhý sen, kterým bylo pracovat venku v přírodě a tak jsem přešla ze studia pedagogiky na krajinné inženýrství na ČZU v Praze. A vida, v naší mateřské školce se obojí krásně spojilo. Práci s dětmi jsem se věnovala několik let ve skautu při vedení malých světlušek, v naší lesní školce jsem od jejích počátků, tedy již celých sedm let. Zpočátku s dcerkou Adélkou, nyní již jako třídní pedagog. Je to nejkrásnější práce jakou jsem kdy měla, přestože je občas dost náročná.
Semináře a kurzy: dvouletý vzdělávací cyklus Průvodce dětí světem (Asociace lesních MŠ), Respektovat a být respektován v praxi, seminář Psychomotorika se zaměřením na ZdrTV v MŠ, zdravotní seminář poskytování první pomoci První pomoc u dětí u ČČK a ZDrSEM. Dále pak kurzy Školní zralosti, Prázdniny trochu jinak – seberozvojová dílna se zaměřením na terapeutický tanec, Hlas dokořán a další. V roce 2017 jsem získala profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Nyní studuji závěrečným rokem pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obory Speciální a Předškolní pedagogika a dvouletý kurz terapeutického tance Biodanza se zaměřením na předškolní děti.

Adéla Svobodová

Již dlouhé roky pracuji s dětmi různých věkových kategorií v rámci organizace Klub Hrádek. Práce s dětmi mě vždy velice bavila a čas s nimi strávený mi připadá velmi smysluplný. Od starších dětí jsem si postupně hledala cestu k těm úplně nejmenším, s kterými tak díky školce v Závětří mohu pracovat a trávit svůj čas. Domnívám se, že ti nejmenší z nás potřebují lásky a péče nejvíce, protože pocity, které jejich dětství zaplňují, formují jejich osobnost.
V současné době studuji speciální pedagogiku, kde se věnuji dětem s narušenou komunikační schopností a dětem se sluchovým postižením. Zároveň stále organizuji akce s již zmiňovanou organizací Hrádek a navštěvuji kurz znakového jazyka. Byla jsem také realizátorem projektů pro děti různých věkových kategorií, pod vedením Velkého projektu ThinkBig a SmartUp a také Mládež kraji vysočina –  Dát šanci, Svět bez hranic, Tajemství pevnosti Boyard odhaleno. Po speciální pedagogice si plánuji rozšířit své vzdělání o předškolní a volnočasovou pedagogiku.

KLUB ŠNEČKŮ

Blanka Corbitt

Klub šnečků pro rodiče s dětmi – čtvrtek

Jsem člověk veselý a přátelský. Mám ráda spokojené děti a tedy i spokojené rodiče. Baví mě trávit čas vevnitř i venku, kde alespoň na chvíli můžu pozorovat svět dětskýma očima.
Doma mám dvě nádherné děti, které jsou mým životem a neustále se učím být jejich mámou.
Ráda čerpám z mých zkušeností s prací s dětmi ze zahraničí a také teď studuji dálkově na pedagogické fakultě v Brně.

Michaela Křivánková

Zakladatelka a koordinátorka lesní mateřské školy V Závětří, Klub šnečků pro rodiče s dětmi

Myšlenka lesních mateřských škol mne oslovila již v devadesátých letech, kdy jsem poznala první tzv. přírodní školku v bavorském Mnichově. Zde jsem vystudovala i filozofickou fakultu, obory jazykověda, němčina pro cizince a vývojové poruchy řeči u dětí. Po dlouhých letech strávených jako au-pair a chůva jsem se vrátila plna zážitků a zkušeností zpět na Moravu, kde jsem v roce 2012 spolu se svým mužem založila lesní školku V Závětří. Školka a zahrada kolem ní se staly naším domovem, zde vychováváme naše tři syny a sledujeme taje okolní přírody. Momentálně s dětmi čas ve školce trávím poněkud méně, plně mne zaměstnává administrativní činnost a nejmladší syn, se kterým jsem na rodičovské dovolené.
Kurzy a semináře: cyklus Přírodní pedagogika s Rudi Hettichem, Studium pro asistenty pedagoga, roční vzdělávací cyklus Školka blízká přírodě (Asociace LMŠ), Velký zdravotnický kurz Červeného kříže a ZDrSEM, Respektovat a být respektován, cyklus Koordinátor lesních mateřských škol (Asociace LMŠ), Zdravotní výchova nejmenších, Vývojové poruchy řeči u dětí, DaF – němčina pro nejmenší (Mnichov).