Menu Zavřeno

Lidé v Závětří – průvodci

PRŮVODCI POŠTOLEK

Mgr. Markéta Dopitová

Na Markétu se děti můžou těšit ze skupiny Poštolek po celý týden od pondělí do pátku. Ve školce je vaším člověkem ohledně přijímání nových dětí, docházky, omluv a náhrad, ale i obědů. V Závětří vede environmentální výchovu a spolu s dětmi se stará o naši přírodní zahradu.

Myšlenka lesních školek je mi velmi blízká. Během několika let práce ve středisku volného času s dětmi různého věku jsem měla možnost pozorovat, jak vzdělávání venku v přírodě spolu s jiným přístupem než v běžných školách a školkách na děti blahodárně působí. Pochopila jsem, že mi nestačí takto s dětmi pracovat  jen několik dní v rámci tábora nebo pobytového programu a chtěla bych se této práci věnovat dlouhodobě a začít právě u těch nejmenších dětí. Lesní mateřská škola je pro to ideálním místem, proto jsem zběhla od svého původního oboru – mikrobiologie a V Závětří pracuji již od r. 2015.
Kurzy a semináře: Botanický seminář, Ekopsychologie, Environmentální výchova, cyklus Přírodní pedagogika, Pedagogicko-psychologické minimum – Provázet vědomě a odborně, Svátky a tradice, Písně a říkadla, Volná hra (Asociace lesních MŠ), Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, Kurz ČČK – První pomoc u dětí, Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Ve školce dále využívám dovednosti z Kurzu nízkých lanových překážek pro pedagogy volného času a byla jsem také instruktorem lyžování, což těší děti během jarních prázdnin, které trávíme se školkou na horách.

Bc. Gabriela Hofírková

Gábinu ve školce potkáte od pondělí do pátku ve skupině Poštolek, jejíž je hlavním pedagogem. Gabča se ve školce podílí na předškolní přípravě a velmi ráda s dětmi peče a tvoří.

Jsem maminka dvou dospělých kluků a holčičky, ve školce V Závětří pracuji od roku 2013. Dětský pohled na svět mě nepřestává fascinovat. Za možnost trávit s dětmi svůj čas jsem nesmírně vděčná a stále znovu mě dokáží uchvátit a obohatit. Mé přání je, abych přispěla k vytváření přátelského a radostného prostředí pro jejich rozvoj. Jsem přesvědčena, že poznávání přírodních zákonitostí je u malých dětí velmi důležité a do budoucna jim pomůže vytvořit správné morální hodnoty. Práci s dětmi jsem se věnovala 6 let ve skautském oddíle na pravidelných družinových schůzkách, jednodenních i vícedenních výpravách, lyžařských kurzech a letních táborech. Také jsem se několik let podílela na organizaci kurzů pro skautské vedoucí.
Semináře a kurzy: Dlouhodobě se zajímám o alternativní vzdělávací směry, absolvovala jsem kurzy Efektivního rodičovství i Respektovat a být respektován, vzdělávací kurz Školka přes hranice s následnou stáží ve Finsku a roční vzdělávací cyklus Školka blízká přírodě. Získala jsem profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, absolvovala rozšířený seminář Svátky a tradice, Školní zralost, kurs první pomoci ZDrSEM nebo Letní školu pro pedagogy lesních škol. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Bc. Tomáš Chalupský

Na Tomáše narazíte ve školce po dva dny ve skupině Poštolek i Vlaštovek. Provádí ohněm, bojem, prací, kutilstvím a snaží se i meditací.

Dětství je svoboda poznávat svět, hrát si v něm a tvořit ho. Ten svět je plný kouzel a tajemství. Les a divoká příroda jsou místem, kde to můžeme objevovat nejsnadněji. Neruší nás tu falešné signály a zdi neomezují náš rozhled. Děti se v přírodě otuží i zocelí a v bezpečném prostředí, které jim s kolegyněmi vytváříme, mohou rychle získat zdravé sebevědomí. Jsa skautem, hra v přírodě je mi bližší než vysedávání v kancelářích. I proto volím tuto nelehkou cestu a stávám se mužským vzorem, průvodcem i kamarádem našich dětí. Snažím se budovat společenství kolem naší školky a vtahovat rodiče do jejího pestrého dění, protože pobyt venku svědčí i jim.
Semináře a kurzy: Profesní kvalifikace Chůvič pro děti do zahájení povinné školní docházky, Volná hra, (Asociace lesních MŠ), Metodika dopravní výchovy pro mateřské školy, Práce s egem pedagoga, Respektovat a být respektován.

Jan Sedláček

Honzu ve školce potkáte od pondělí do pátku ve skupině Poštolek. Část týdne tráví s dětmi jako chůva, ve čtvrtek a pátek se o školku stará na pozici správce.

Být klidným , naslouchajícím a pozorným v bezpečném prostředí. Udělá-li dítě k Tobě krok, Ty udělej dva.
Praxe: Vychovatel ve ŠD, školním klubu, trenér fotbalu s licencí pro mládež, pedagog pro volnočasové aktivity, průvodce v lesním klubu Mariánka, pečovatel (sociální pracovník) pro přímou péči.
Semináře a kurzy: Profesní kvalifikace Chůvič pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Bc. Sita Stančíková

Situ ve školce potkáte od pondělí do středy ve skupině Poštolek.

Práce s dětmi mi byla vždy blízká, roky jsem organizovala šifrovací a naučné hry pro školní děti, pořádala drakiády a jezdila do zahraničí jako animátorka dětských programů. Po narození dcery jsem se začala více zajímat o výchovu a vzdělávání předškolních dětí a rozhodla se studovat předškolní pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Možnost být v přírodě a souznít s ní je, dle mého názoru, důležitá, zvlášť v současné době plné různých technologií a přebytku věcí, kterými jsou dnešní děti obklopeny. Během letních táborů u nás V Závětří mě filosofie lesních mateřských škol okouzlila a ráda jsem se stala součástí týmu průvodců..
Semináře a kurzy: Vystudovala jsem Předškolní a mimoškolní pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně a nyní pokračuji v navazujícím studijním programu Předškolní pedagogika. Současně také studuji roční akreditovaný Montessori kurz. Absolvovala jsem kurz Osobnostně sociálního rozvoje pedagogů, seminář Individualizace v MŠ, program Začít spolu pro mateřské školy, Flautoškolku – kurz metodiky výuky hry na flétnu pro předškolní děti.

PRŮVODCI VLAŠTOVEK

Bc. et Ing. Dita Majerová

Ditu děti potkají ve školce každé pondělí až středa. Je hlavním pedagogem Vlaštovek. S chutí s dětmi kutí ze dřeva a hlíny. Miluje přírodu, tanec, humor, legrační písničky a dobrodružné akce a ráda to všechno sdílí s dětmi.

Od malička jsem chtěla být učitelkou v mateřské školce a v pozdějších letech jsem zase toužila stát se profesionálním ochráncem přírody. Začala jsem proto studovat pedagogiku, ale brzy mi bylo jasné, že klasické podání práce s dětmi pro mne není to pravé. Rozhodla jsem si splnit alespoň druhý sen, kterým bylo pracovat venku v přírodě a tak jsem přešla ze studia pedagogiky na krajinné inženýrství na ČZU v Praze. A vida, v naší mateřské školce se obojí krásně spojilo. Práci s dětmi jsem se věnovala několik let ve skautu při vedení malých světlušek, v naší lesní školce jsem od jejích počátků, tedy již takřka devět let. Zpočátku s dcerkou Adélkou, nyní již jako třídní pedagog. Je to nejkrásnější práce jakou jsem kdy měla, přestože je občas dost náročná.
Semináře a kurzy: dvouletý vzdělávací cyklus Průvodce dětí světem (Asociace lesních MŠ), Respektovat a být respektován v praxi, Psychomotorika se zaměřením na ZdrTV v MŠ, kurzy Školní zralosti, Prázdniny trochu jinak – seberozvojová dílna se zaměřením na terapeutický tanec, Hlas dokořán a další. V roce 2017 jsem získala profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Nyní studuji dvouletý kurz terapeutického tance Biodanza se zaměřením na předškolní děti.

Blanka Corbitt

Blanku potkáte ve školce každý den vyjma středy ve třídě Vlaštovek, je členkou Rodičovské rady.

Jsem maminkou dvou nádherných dětí, které jsou mým životem a neustále se učím být jejich mámou. Baví mě trávit čas vevnitř i venku, kde alespoň na chvíli můžu pozorovat svět dětskýma očima. Co si kdy pamatuji, vždy mně to k dětem táhlo. Ráda jsem jezdívala na tábory a postupně přebrala zodpovědnost za nejmladší družinu. Mám radost vidět děti pohromadě, tvořit s nimi a sama se od nich učit. Cítím, že myšlenka pana de Saint-Exupéryho “Děti musí být k nám dospělým velmi shovívavé” je především v dnešním světe velmi pravdivá. Ráda se věnuji oblasti výchovy a přístupu k dětem. Věřím tomu, že naše děti jen potřebují ukázat jak na to a pak dokáží vše na světe.
Semináře a kurzy: Kurs asistenta pedagoga, Chůva pro děti, nyní studuji předškolní a mimoškolní pedagogiku.

Michaela Křivánková

Michaelu děti potkají ve školce každý čtvrtek a pátek ve třídě Vlaštovek. Je ředitelkou LMŠ.

Myšlenka lesních mateřských škol mne oslovila již v devadesátých letech, kdy jsem poznala první tzv. přírodní školku v bavorském Mnichově. Zde jsem vystudovala i filozofickou fakultu. Po dlouhých letech v zahraničí jsem se vrátila plna zážitků a zkušeností zpět na Moravu, kde jsme v roce 2012 založili lesní školku V Závětří. Školka a zahrada kolem ní se staly naším domovem, zde vychováváme naše tři syny a sledujeme taje okolní přírody. Ve školce mne najdete v třídě Vlaštovek, někdy i u těch nejmenších. Mimo to se věnuji administrativním záležitostem a jsem ředitelkou LMŠ.
Kurzy a semináře: Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga a ředitele škol, cykly Přírodní pedagogiky s Rudi Hettichem nebo s Petrou Jäger – zakladatelskou první lesní školky v Německu, Respektovat a být respektován, cyklus Koordinátor lesních mateřských škol, Školka blízká přírodě a další u Asociace lesních MŠ, Zdravotní výchova nejmenších, Vývojové poruchy řeči u dětí, DaF – němčina pro nejmenší v Mnichově.

Veronika Hasíková

Veroniku potkáte ve školce od středy do pátku ve třídě Vlaštovek,….

Ondřej Dedík

Ondřeje potkáte ve školce od pondělí do čtvrtka, začátkem týdne ve třídě Vlaštovek a středu/čtvrtek u Kulíšků, našich nejmenších v adaptačním kroužku.

KLUB ŠNEČKŮ

Bc. Marie Škvařilová

Na Marušku se můžou těšit děti na čtvrtečním logopedickém kroužku a ti nejmenší v úterním Klubu šnečků.