Začínáme

Naše lesní mateřská škola V Závětří byla k 1. 9. 2017 zařazena do rejstříku škol a školských zařízení.

Zápis na školní rok 2019/2020 proběhne ve čtvrtek XX. května 2019 od 9:30 do 11:30 a 15:00 do 17:00 hod.

Předtím vás srdečně zveme ve čtvrtek 3. května v 16:00 na informační schůzku.

Tento den pořádáme setkání pro rodiče, kteří by měli zájem přihlásit své dítě do naší školky V Závětří, kde vám nabízíme komunitou podporované vzdělávání. Zájemcům ukážeme zázemí školky, představíme náš vzdělávací koncept v kontextu lesních mateřských škol, popíšeme, jak vypadá typický den u nás, vysvětlíme, jak funguje členství ve spolku. Budete se moci setkat s rodiči a průvodci ve školce.
Setkání je určeno všem, kteří by k nám rádi zapsali dítě k docházce na školní rok 2019/20.

Jarní Kulíšci se poprvé sejdou ve středu XX. dubna 2019 a budou se pravidelně scházet každou středu a pátek od 8:30 do 12:00. Děti ve školce nebudou obědvat, docházka je pouze dopolední. Jako zázemí dětem bude sloužit naše sedmimetrové indiánské týpí s dřevěnou podlahou.

Přesunout se na začátek