Menu Zavřeno

Provoz lesní mateřské školy V Závětří

OTEVÍRACÍ DOBA

Lesní školka V závětří je otevřena:

  • pondělí – pátek 8:00 – 17:00

Lesní školka V závětří je zavřena:

  • o státních svátcích
  • v období vánočních svátků

O jarních prázdninách jezdíme spolu s rodinami dětí na hory.

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ

Závazné přihlášky je možné podávat během celého roku, pokud jsou volná místa. Rodiče, kteří mají zájem přihlásit do lesní školky dítě, které ještě nenabylo 3 let a je starší dvou let, jsou pozváni k osobní schůzce. Pedagogové společně s rodiči zváží především fyzický vývoj dítěte a společně najdou nejlepší řešení.
Pro přihlášení dítěte do LMŠ je kromě vyplnění přihlášky a uhrazení příspěvku na provoz zapotřebí také uzavřít tzv. smlouvu s rodiči. Vzhledem ke specifičnosti lesní školky slouží smlouva s rodiči především k informování rodičů o principech fungování lesní školky a vzájemnému ujasnění podmínek provozu. Rodiče podpisem na smlouvě deklarují, že jsou s těmito zásadami srozuměni.

PŘEDŠKOLÁK V ZÁVĚTŘÍ

Lesní mateřská škola V Závětří je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a poskytuje tak povinné předškolní vzdělávání dle zákona.
Povinná předškolní docházka se týká všech dětí, které oslaví páté narozeniny do 31.srpna 2020. Více k pojmu předškolák najdete zde.

ODHLÁŠENÍ A OMLUVENÍ DÍTĚTE

Vzhledem ke skutečnosti, že příspěvek rodičů na provoz lesní školky pokrývá výhradně fixní náklady spojené s výdaji na personál a nezbytné provozní náklady, není možné v případě nemoci, dovolené, apod. příspěvek na provoz vracet. Pro případ, že se rodiče rozhodnou dítě úplně odhlásit z docházky, činí výpovědní lhůta 2 měsíce, počítáno od prvního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém došlo k odhlášení dítěte. Během výpovědní lhůty jsou rodiče dále povinni hradit příspěvek na provoz školky.
V případě dlouhodobějšího onemocnění dítěte, které do školky nedochází na plných 5 dní v týdnu, je možné si po dohodě s koordinátorkou ušlé dny docházky nahradit v jiných dnech, pokud tím nebude překročena celková kapacita skupiny. Absence musí být nahrazeny vždy nejpozději v příštím kalendářním měsíci, kdy k zameškání docházky došlo.

PLATBY

Členské příspěvky na provoz lesní školky jsou splatné vždy dostatečně dopředu. V případě pozdního uhrazení jsme oprávněni účtovat sankci z prodlení 10 % z měsíční výše příspěvku. Pokud nebude příspěvek dostatečně včas uhrazen, má provozovatel školky právo dítě z výuky vyloučit. Stravné se platí dle aktuálního vyúčtování za uplynulý měsíc, vyúčtování je zasíláno na email.

HYGIENA

Zázemí lesní MŠ nabízí dětem základní hygienické standardy, které byly odsouhlaseny v pracovní skupině mezi Asociací lesních mateřských škol a zástupci ministerstva zdravotnictví. V zázemí školky mají děti po celou dobu zajištěnou tekoucí teplou i studenou vodu, k dispozici kompostovací toalety s dětským sedátkem i nočníky, standardně vybavenou lékarničku pro zotavovací akce. Pro spaní v době odpočinku děti využívají vlastní spacák, na utírání rukou vlastní ručník, který rodiče pravidelně mění.
Stravu odebíráme z veřejné jídelny zdravého životního stylu v k tomu určených nádobách.