Menu Zavřeno

TŘÍDA VLAŠTOVEK UZAVŘENA

Vážení rodiče,

dne 9. 11. 2021 bylo Vaše dítě v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténní opatření do 16. 11. 2021 včetně (dle docházky konkrétního dítěte).
 
Na Vaše dítě se kvůli této skutečnosti vztahuje karanténa. Dle platných pravidel bude trvat minimálně 7 dní ode dne posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. minimálně do úterý 16. 11. 2021 včetně. Do výše uvedeného data a zároveň do obdržení zprávy o negativním výsledku PCR testu na onemocnění COVID-19,  je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení. Karanténní opatření se vztahují pouze na Vaše dítě. Rodina by ale měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření, zejména pak nepřijímat v domácnosti návštěvy, nikoho s dítětem v karanténě nenavštěvovat a podobně.
 
Pro ukončení karantény po 7 dnech od posledního kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 je potřeba Vaše dítě nechat otestovat PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to mezi 6. a 7. dnem (15.11.2021 – 16.11.2021) od posledního kontaktu s pozitivní osobou.

Jak dlouhá karanténa bude?:

 • Vaše dítě nemá klinické příznaky:
  1. 5. – 7. den (14.11.2021 – 16.11.2021) absolvujete RT-PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem –> karanténa bude ukončena 16.11.
  2. RT-PCR test s dítětem nepodstoupíte –> karanténa bude ukončena po 14 dnech od rizikového kontaktu, tedy 23.11. včetně.
 • Vaše dítě má klinické příznaky –> jste povinni absolvovat RT-PCR test
  1. absolvujete RT-PCR test s NEGATIVNÍM výsledkem –> karanténa bude ukončena po 14 dnech od rizikového kontaktu, tedy 23.11. včetně.
 • Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je také na stránkách https://testovani.uzis.cz/ .
 • V blízké době obdržíte SMS zprávu s informací, že Vaše dítě bylo v rizikovém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19. E-žádanku na PCR test si můžete vygenerovat sami formou sebetrasování pomocí odkazu ve zmíněné SMS zprávě, nebo můžete vyčkat na trasování pomocí telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény, v rámci kterého Vám rovněž může být vystavena e-žádanka na PCR test.
 • O karanténě svého dítěte informujte, prosím, ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám může také vystavit žádanku na test a nebo případně doklad o ošetřování člena rodiny.
 • Pokud Vaše dítě bylo již v minulosti pozitivně testováno na onemocnění COVID-19, a ode dne testování neuplynulo více než 180 dní, a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test, se na něj nevztahují. Tuto skutečnost sdělte, prosím, vedení LMŠ, a dále tuto skutečnost vyřiďte v rámci sebetrasování nebo v rámci telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény.
 • Pokud bude výsledek PCR testu Vašeho dítěte pozitivní, informujte mne o tom, prosím, ihned na níže uvedenou e-mailovou adresu. V případě pozitivního výsledku PCR testu, bude Vaše dítě minimálně na 14 dní od testu v izolaci. Karanténa se pak bude týkat všech vašich rodinných příslušníků, kteří jsou ve společné domácnosti (vyjma těch, kteří jsou kompletně očkováni proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní, a těch, kteří jsou ve 180 denní ochranné lhůtě po prodělání onemocnění COVID-19, a zároveň nebudou vykazovat příznaky onemocnění COVID-19). Do dětského kolektivu se bude moci vrátit po uplynutí minimálně 14 denní izolace a zároveň pokud nebude mít 3 dny zpětně žádné příznaky nemoci.  
 • Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je také na stránkách https://testovani.uzis.cz/ .
 • V blízké době obdržíte SMS zprávu s informací, že Vaše dítě bylo v rizikovém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19. E-žádanku na PCR test si můžete vygenerovat sami formou sebetrasování pomocí odkazu ve zmíněné SMS zprávě, nebo můžete vyčkat na trasování pomocí telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény, v rámci kterého Vám rovněž může být vystavena e-žádanka na PCR test.
 • O karanténě svého dítěte informujte, prosím, ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám může také vystavit žádanku na test a nebo případně doklad o ošetřování člena rodiny.
 • Pokud Vaše dítě bylo již v minulosti pozitivně testováno na onemocnění COVID-19, a ode dne testování neuplynulo více než 180 dní, a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test, se na něj nevztahují. Tuto skutečnost sdělte, prosím, vedení LMŠ, a dále tuto skutečnost vyřiďte v rámci sebetrasování nebo v rámci telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény.
 • Pokud bude výsledek PCR testu Vašeho dítěte pozitivní, informujte mne o tom, prosím, ihned na níže uvedenou e-mailovou adresu. V případě pozitivního výsledku PCR testu, bude Vaše dítě minimálně na 14 dní od testu v izolaci. Karanténa se pak bude týkat všech vašich rodinných příslušníků, kteří jsou ve společné domácnosti (vyjma těch, kteří jsou kompletně očkováni proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní, a těch, kteří jsou ve 180 denní ochranné lhůtě po prodělání onemocnění COVID-19, a zároveň nebudou vykazovat příznaky onemocnění COVID-19). Do dětského kolektivu se bude moci vrátit po uplynutí minimálně 14 denní izolace a zároveň pokud nebude mít 3 dny zpětně žádné příznaky nemoci.