Menu Zavřeno

Emoce

Dnešní logopedické cvičení od Adély je velice jednoduché. Přílohou je obrázek různých emocí. Zkuste
si s dětmi obrázek prohlédnout a popovídat si s nimi o emocích, které by mohli lidé na
obrázcích cítit.
Zábavnější část tohoto cvičení je hra. Napište si na lístečky různé pocity a emoce. Poté si je
náhodně otáčejte a s dětmi se snažte, co nejlépe obličejem napodobit danou emoci.
Rozeznávání emocí je důležitá součást praktického užívání jazyka (pragmatické roviny řeči).
Pomáhá dětem se orientovat v sociálních situacích a v komunikaci s ostatními.

Emoce