Menu Zavřeno

Semínkové počty

Dnes semínka využijeme k rozvíjení předmatematických představ. Pro předškolní děti není až tak důležité „do kolika“ umí napočítat. Budoucí školák by měl ale umět pracovat s množstvím, porovnávat, řadit a třídit.

Porovnávání množství se semínky stejné velikosti (pojmy více x méně)

Jako první budeme srovnávat semínka, která jsou stejně velká. Tento úkol je jednodušší, protože rozdíl v množství je vidět na první pohled. Nachystejte si vždy na dvě hromádky různé počty semínek a nechte dítě rozhodovat, kde je méně a kde více (případně stejně)

Porovnávání množství se semínky různé velikosti (pojmy více x méně)

Tady už bude rozhodování těžší, protože na první pohled rozdíl v množství není patrný. Nachystejte si vždy na dvě hromádky různé počty semínek odlišné velikosti a nechte dítě rozhodovat, kde je méně a kde více (případně stejně).

Řazení

Řadit předměty můžeme podle různých kritérií. Procvičit můžeme i řadové číslovky (první, druhý, poslední) a pojmy největší, nejmenší, prostřední.

Např. podle velikosti od nejmenšího po největší a zase opačně.

U starších dětí můžeme vyzkoušet řadit i podle množství

Třídění

U semínek se nabízí třídění podle velikosti (druhu), tuto aktivitu zvládnou i mladší děti a kromě předmatematických představ při třídění procvičí i jemnou motoriku.