Menu Zavřeno

Individuálnímu vzdělávání – ověření

V následujících termínech proběhne u dětí zapsaných do LMŠ k individuálnímu vzdělávání ověření získaných schopností a dovedností. Dostavte se prosím s dítětem do LMŠ v 9:15 v termínu dle domluvy.

Termíny ověřování:

  • čtvrtek 16. 11. 2023 – obsazeno
  • čtvrtek 23. 11. 2023 – pro nemoc přesunuto na 30. 11. v 10:30 nebo 7.12. (po dohodě)
  • čtvrtek 30. 11. 2023
  • náhradní termín:
  • čtvrtek 11. 1. 2024

Zákonný zástupce se musí v domluvený termín dostavit s dítětem do LMŠ k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech. Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitelka LMŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte.